Abrahams Barns Pris

för medverkan till ett öppnare samhälle

Abrahams Barns Pris delas ut till personer eller organisationer som är förebilder när det gäller att aktivt verka för ett öppet och mångkulturellt samhälle.

2024

Lördag 16 mars 2024 kl 14.00 – ca 16.00
Abrahams Barns Dag på Sigtunastiftelsen 2024
Berättande sätter elevernas värld i rörelse – Om vikten av muntlig narrativ pedagogik
Föreläsning av Ola Henricsson, universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet.
Utdelning av Abrahams Barns Pris 2024
Abrahams Barns Pris 2024 tilldelas Lena Forsberg för utställningen Gränsland.
Fri entré!
Anmälan senast tisdag 5 mars till: Elisabet Mattizon Armgard; 08-592 589 98

Inbjudan Abrahams Barns Dag 16 mars 2024

2023

Abrahams Barns Pris 2023
tilldelas Kungsholmens bibliotek Internationella biblioteket
”för sitt engagemang för flerspråkighet och uppmuntran till språkglädje för barn och vuxna från världens alla hörn, men också för sina insatser att förvalta och synliggöra språk och kultur genom sin verksamhet. Biblioteket är den tillgängliga gränsöverskridande mötesplatsen som ger delaktighet i vårt demokratiska samhällsbygge där världens alla berättelser berikar varandra.”

Prisutdelningen sker lördag den 22 april kl 14.00 i samband med Abrahams Barns Dag på Sigtunastiftelsen.
Inbjudan Abrahams Barns Dag 22 april 2023

Pressmeddelande Abrahams Barns Pris 22 april 2023

 

 

 

 

 

Annika Malmborg, Philippe Couderc och Misung Siljeström
från Kungshomens bibliotek Internationella biblioteket

 

 

2022

Abrahams Barns Pris 2022
tilldelas Mona Henning, för hennes banbrytande initiativ att ge ut svensk litteratur på arabiska. Genom hennes engagemang att sprida barnlitteratur till områden som saknar barnbokstradition och för hennes insats att verka för barns läsning främjar hon kunskapen om vårt samhälles betydelsebärande berättelser och demokratiska värden.

Pressmeddelande Abrahams Barns Pris 26 mars 2022

2019

Abrahams Barns Pris 2019
tilldelades Lena Jersenius, för hennes pedagogiska insats och engagemang rörande hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser. Genom autentiska berättelser och vittnesmål har hon levandegjort minnet av Förintelsen och bidragit till att främja demokratiska värden och förhållningssätt i vår tid.

Pressmeddelande Abrahams Barns Pris 25 mars 2019

2018

Torsdag 26 april i Riddarhuset
Abrahams Barns Pris 2018
tilldelades Jan Henningsson, arabist, tidigare direktör vid Svenska Institutet i Alexandria och ämnesråd för interreligiösa frågor

”Abrahams Barns Pris 2018 tilldelas Jan Henningsson för hans insatser att verka för en
respektfull dialog över kultur- och religionsgränser. Genom sitt öppna förhållningssätt bidrar
han till att öka vår kunskap och vår förståelse för ”den andre”, vilket ger hopp om en fredligare
värld.”

Pressmeddelande Abrahams Barns Pris 2018

Jan Henningssons tacktal 26 april 2018

2017

Abrahams Barns Pris 2017 tilldelades Vox Pacis – Fredens Röst  ”för dess oförtröttliga strävan att genom interkulturella musikaliska och konstnärliga uttrycksformer verka för fred och mänskliga rättigheter både nationellt och internationellt.”
I samband med prisutdelningen framförde Vox Pacis en mini-konsert.
Vox Pacis konsert 27 april 2017
Pressmeddelande Abrahams Barns pris 2017
www.voxpacis.org 

Vox Pacis nyhetsbrev hösten 2017

Gruppbild

Vox Pacis tillsammans med föreläsarna på ”The Global Village Lecture 2017”: Ambassadör Birgitta Holst Alani och Staffan de Mistura, FN:s särskilda sändebud för Syrien.

2016

Abrahams Barns Pris 2016 tilldelas Karin Sohlgren ”för hennes insatser att med kreativitet uppmuntra flerspråkighet och förmedla språkglädje till barn från världens alla hörn.”

Karin Sohlgren, NDIO kultur & kommunikation.
www.ndio.se

Bilden är tagen på prisutdelningen i Riddarhuset den 28 april. Föreläsaren Bitte Hammargren på ”The Global Village Lecture 2016” tillsammans med Karin Sohlgren.

Pressmeddelande Abrahams Barns Pris 2016

2015

Abrahams Barns Pris 2015 tilldelas Kompisbyrån för dess strävan att med det svenska språket som verktyg bidra till ett humanare samhälle”.

Bilden är tagen på prisutdelningen i Riddarhuset den 19 mars. Barnrättsexpert Simone Ek tillsammans med Kompisbyråns grundare Emma Hansson och Cecilia Holmgren. Och så Alfons Åberg så klart!

Pressmeddelande Abrahams Barns Pris 2015

För mer information om Kompisbyrån: www.kompisbyran.se

 

 

2014


Stiftelsen Läxhjälpen tillsammans med professor Martin Ingvar (till höger).

Abrahams Barns Pris 2014 tilldelas Stiftelsen Läxhjälpen för dess verklighetsnära arbete att stödja skolelever i socioekonomiskt utsatta områden, ofta präglade av kulturell och religiös mångfald.

Prisutdelning skedde i samband med ”The Global Village Lecture” den 13 mars i Riddarhuset, Stockholm

Pressmeddelande Abrahams Barns Pris 2014

För mer information om Stiftelsen Läxhjälpen: www.laxhjalpen.se

 


2013

Lisbeth Lindvall, ordförande i föreningen Abrahams Barn Rinkeby, och Bo Paulsson, styrelseledamot i föreningen Abrahams Barn Skåne, gratulerar Livstyckets verksamhetschef Birgitta Notlöf i Riddarhuset den 14 mars 2013.

Abrahams Barns Pris 2013 tilldelas
Livstyckets Kunskaps- och Designcenter i Tensta
för sin förmåga att kombinera storslagna projekt med konkreta insatser
och därmed möjliggöra för kvinnor från världens alla hörn att ta sin plats i samhället.

För mer information om Livstycket: www.livstycket.se

 

2012

Ove Bring tillsammans med elever från Nyköpings gymnasium den 22 mars 2012 i Riddarhuset i Stockholm.

Ove Bring, professor emeritus i internationell rätt och ledamot av Kungl Vitterhetsakademien.

”Abrahams Barns Pris 2012 tilldelas Ove Bring för hans insats att levandegöra den förpliktelse som kampen för de mänskliga rättigheterna ålägger varje individ oberoende av tid och rum.”

 

2011

Pernilla Landin och Waffa Rahbi från Källan

Källan är ett samarbetsprojekt mellan Svenska Kyrkan/Nacka församling, S:t Konrads Katolska församling, Muslimernas förening i Nacka och Stockholms stadsmission.

”Abrahams Barns Pris 2011 går till Källan – Fisksätra Råd och Stödcenter för dess strävan att främja integration – socialt, existentiellt, kulturellt och religiöst – och vara ett fredsprojekt i det svenska samhället

 

2010
Biståndsorganisationen Tamam för dess strävan att förbättra barns och ungdomars rättigheter och livssituation med utgångspunkt i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

2009
Fågelskolan i Lund som med hjälp av Abrahams Barns pedagogiska metod söker det gemensamma i olika kulturer för att främja kulturell och religiös samexistens.

2008
Det muslimska nätverket Fredsagenterna för deras angelägna arbete med att sprida kunskap om islam, fred och mänskliga rättigheter.

2006
Författaren Marjaneh Bakhtiari för hennes debutroman Kalla det vad fan du vill i vilken hon lyckats hitta en egen ton, präglad av värme, lyhördhet och känsla för människolivets villkor.

2002
Gösta Alfvén, barnläkare i Botkyrka.

2001
Ahmed Egal för hans konkreta åtgärder för somaliers integration i det svenska samhället genom skapandet av Kunskapsutvecklingen i Rinkeby.

2000
Författaren Gunilla Lundgren för att hon med djup inlevelse i barns inre har hjälpt dem att känna sig hemma i flera världar.

1999
Programledaren i TV:s program Mosaik, Alice Petrén, för hennes insiktsfulla arbete att fördjupa begreppet integration.