Abrahams Barns program 2018

Fredag 2 februari – lördag 3 februari 2018
Abrahams Barns skrivarkurs med Ulf Nilsson
Tillsammans med Ulf Nilsson utvecklar vi skrivandet genom en fördjupning och fokusering på det skriftliga berättandet med hjälp av Abrahams Barns narrativa metod Identifikation skapar Empati. Vi utgår från allmänmänskliga berättelser med existentiellt innehåll hämtade från det gemensamma legendmaterialet med rötter i judendom, kristendom och islam. Dagarna önskar ge inspiration och verktyg för fortsatt språkutveckling i det mångkulturella klassrummet.
Medverkande: Ulf Nilsson har varit barnboksförfattare i hela sitt liv och skrivit ungefär 120 böcker. Mest kända är kanske Min lilla Syster Kanin och Adjö, herr Muffin. Men han har också skrivit kring existentiella frågor och tro, bland annat i Mästaren och de fyra skrivarnasom fick Augustpriset 1994.
Målgrupp: Lärare och pedagoger som önskar fördjupa det kreativa skrivandet i sin pedagogiska verksamhet.
Plats: SigtunastiftelsenProgram 2 – 3 februari 2018Kursbeskrivning 2 – 3 februari 2018 

Torsdag 26 april i Riddarhuset, Stockholm
The Global Village Lecture 2018
”Att skriva om det svåra

– Var hittar man berättelsen och hur förhåller man sig till fakta och fiktion?”
Föreläsning av Christina Wahldén, författare och journalist. Hon har ofta skrivit om våld mot kvinnor och barn samt böcker på lättläst svenska för nyanlända. Fick Fadimes minnesfonds Fadimepris 2013. Medlem i Svenska PEN.
Abrahams Barns Pris 2018
tilldelas Jan Henningsson, arabist, tidigare direktör vid Svenska Institutet i Alexandria och ämnesråd för interreligiösa frågor

Inbjudan 26 april 2018

Pressmeddelande Abrahams Barns Pris 2018

Utdrag ur Christina Wahldéns föreläsning på The Global Village Lecture 2018

Jan Henningssons tacktal 26 april 2018

 

Fredag 4 maj– lördag 5 maj 2018
Berättelser och berättande: Identifikation skapar empati
Den narrativa pedagogiken står i centrum för Abrahams Barns metod och pedagogik. Kursen vill därför inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik. Vi tar upp FN:s konvention om barnets rättigheter genom att utgå från litteratur av olika slag och samtidigt träna språkutveckling. Vi fördjupar oss i empati som teori och praktik samt får prova på en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati. Abrahams Barns empatiprogram Vänner presenteras.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare från förskola, grundskola och särskola.
Medverkande: Jakob Håkansson (fd Eklund), docent i psykologi vid Mälardalens högskola som forskar om empati. Ida Junker, utbildad berättare, drama- och bildpedagog, knuten till berättarkompaniet Fabula storytelling. Ulla Nestor, lärare som arbetar enligt Abrahams Barns pedagogik på en grundskola i Märsta.
Pris inkl helpension: 1 950 kr
Plats: Sigtunastiftelsen
För detaljerat kursprogram och anmälan senast den 19 april kontakta:
elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98

Program 4 – 5 maj 2018

Kursbeskrivning 4 – 5 maj 2018

 

 

Fredag 14 september 2018 kl 9.30 – 16.00
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba
Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns Julkrubba. Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns Julkrubba berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.
Pris: 400 kr inkl kaffe, lunch och material.
Anmälan senast 6 september till elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98

 

Fredag 12 oktober 2018
Att undervisa om Abrahams Barn
Kursen inspirerar till metodutveckling för skolans undervisning i det mångkulturella samhället. Vi fokuserar på undervisning om de mänskliga rättigheterna, en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati och hur man kan använda Abrahams Barns artefaktotek med religiösa föremål i klassrummet. Kursen behandlar också ämnes- och kursplanerna för religionskunskapen, deras centrala innehåll och kunskapskrav.
Medverkande:
Ola Björlin, läromedelsförfattare och lärarutbildare som undervisat i religionskunskap och filosofi på gymnasiet i Västerås.
Malin Mattsson Flennegård, läromedelsförfattare och gymnasielärare i religionskunskap och svenska i Nyköping.
Målgrupp: Pedagoger, lärare och bibliotekarier från grundskola och gymnasium
Pris: 500 kr inkl kaffe och lunch.
För mer information och detaljerat program kontakta Elisabet Mattizon Armgard.
Anmälan senast 4 oktober till elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98

Program: Att undervisa om Abrahams Barn 12 oktober 2018

 

Tisdag 4 december – torsdag 20 december 2018
Visning av Abrahams Barns Julkrubba i Sigtunastiftelsens bibliotek
Abrahams Barns Julkrubba är unik; den berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen. Julkrubban visas för grupper från skola och förskola, i syfte att erbjuda barn, ungdomar – och vuxna – ett tankeväckande och gränsöverskridande möte.
En visning är gratis och tar ca 30 minuter.
För vuxengrupper skräddarsys visningen utifrån intresse och behov.
Bokning av visning: elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98