Abrahams Barns program våren 2024 på Sigtunastiftelsen

 

Fredag 26 – lördag 27 januari 2024
Abrahams Barns skrivarkurs ”Kvinnorna runt Abraham” med Charlotte Frycklund
Tillsammans med Charlotte Frycklund utvecklar vi skrivandet genom en fördjupning och fokusering på det skriftliga berättandet med hjälp av Abrahams Barns narrativa metod Identifikation skapar Empati. Vi utgår från allmänmänskliga berättelser med existentiellt innehåll hämtade från det gemensamma legendmaterialet med rötter i judendom, kristendom och islam. Vi kommer särskilt att lägga tonvikt på ”Kvinnorna runt Abraham” och kvinnorna från det första testamentet. Dagarna önskar ge inspiration och verktyg för fortsatt språkutveckling i det mångkulturella klassrummet och samhället.
MedverkandeCharlotte Frycklund är författare bland annat till böckerna Bibelns kvinnor – 101 möten med kända och okända systrar och Bibelns förlorare. Hon arbetar till vardags som präst på Svenska kyrkans sociala medier.
Målgrupp: Lärare och pedagoger från olika yrkesområden som önskar fördjupa det kreativa skrivandet i sin pedagogiska verksamhet.
Pris inkl helpension: 2 190 kr      (Fredag kl 11.30 – lördag kl 16.00)
För anmälan senast 10 januari kontakta: Elisabet Mattizon Armgard; 08-592 589 98

Kursbeskrivning 26 – 27 januari 2024

Program 26 – 27 januari 2024

 

Lördag 16 mars 2024 kl 14.00 – ca 16.00
Abrahams Barns Dag på Sigtunastiftelsen 2024
Abrahams Barns Dag på Sigtunastiftelsen tar vid efter The Global Village Lecture som under många år hölls på Riddarhuset.
Berättande sätter elevernas värld i rörelse – Om vikten av muntlig narrativ pedagogik
Föreläsning av Ola Henricsson, universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet.
Utdelning av Abrahams Barns Pris 2024
Abrahams Barns Pris delas ut till personer eller organisationer som är förebilder när det gäller att aktivt verka för ett öppet och mångkulturellt samhälle.
Abrahams Barns Pris 2024 tilldelas Lena Forsberg för utställningen Gränsland.
Fri entré!
Anmälan senast tisdag 5 mars till: Elisabet Mattizon Armgard; 08-592 589 98

Inbjudan Abrahams Barns Dag 16 mars 2024

Pressmeddelande Abrahams Barns Pris 16 mars 2024

 

Fredag 3 maj kl 09.30 – lördag 4 maj kl 15.00
Berättelser och berättande: Identifikation skapar empati
Den narrativa pedagogiken står i centrum för Abrahams Barns metod och pedagogik. Kursen vill därför inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik. Vi tar upp FN:s konvention om barnets rättigheter genom att utgå från litteratur av olika slag och samtidigt träna språkutveckling. Vi fördjupar oss i empati som teori och praktik samt får prova på en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati. Abrahams Barns empatiprogram Vänner presenteras.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger från olika yrkesområden och lärare från förskola, grundskola och särskola.
Medverkande:
Jakob Håkansson, docent i psykologi vid Stockholms universitet som forskar om empati.
Mats Rehnman, professionell berättare, författare och konstnär, verksam i berättarkompaniet Fabula Storytelling.
Ulla Nestor, lärare som arbetat enligt Abrahams Barns pedagogik.
Pris inkl helpension: 2 350 kr
Pedagoger kan söka stipendium på 1000 kr per person, vilket ger ett reducerat pris: 1350 kr
För mer information om stipendium, program och anmälan senast 5 april kontakta: Elisabet Mattizon Armgard; 08-592 589 98

Det finns möjlighet att delta endast en dag:
Fredag; en heldag med muntligt berättande eller lördag med fokus på Abrahams Barns metod och program.

Lördag kl 16.00: Öppet författarsamtal med Margit Silberstein i Sigtunastiftelsens bibliotek
(Gratis för kursdeltagare) I Margit Silbersteins nya bok Hand i hand med barnen till Treblinka, berättar hon om Janusz Korczak, som var en polsk judisk läkare, författare och pedagog, och vars tankar ligger till grund för Barnkonventionen.

Kursbeskrivning 3 – 4 maj 2024

Program 3 – 4 maj 2024

 

Abrahams Barns program hösten 2023

 

Fredag 13 oktober 2023 kl 9.30 – 16.00
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba
Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns Julkrubba. Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns Julkrubba berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.
Pris: 500 kr inkl kaffe, lunch och material.
För anmälan senast 21 september kontakta: Elisabet Mattizon Armgard; 08-592 589 98

 

Fredag 20 – lördag 21 oktober 2023
Att undervisa om Abrahams Barn
Kursen inspirerar till metodutveckling för skolans undervisning i det mångkulturella samhället. Vi presenterar Abrahams Barns pedagogik som tar sin utgångspunkt i våra gemensamma rötter. Vi fokuserar på undervisning om de mänskliga rättigheterna, en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati och hur man kan använda Abrahams Barns artefaktotek med religiösa föremål i klassrummet. Klubb Abraham, en UR-serie om judendom, kristendom och islam, presenteras. Dessutom tar vi upp hur användandet av berättelser kan vara ett stöd för samtal om livsfrågor. Kursen behandlar också ämnes- och kursplanerna för religionskunskapen, deras centrala innehåll och kunskapskrav.
Medverkande:
Ola Björlin, läromedelsförfattare och lärarutbildare som undervisat i religionskunskap och filosofi på gymnasiet i Västerås.
Tove Jonstoij, producent Sveriges Utbildningsradio.
Malin Löfstedt, gymnasielärare, lektor och forskare i religionsdidaktik vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet.
Malin Mattsson Flennegård, pedagog inom Toleransprojektet, läromedelsförfattare och gymnasielärare i religionskunskap och svenska i Nyköping.
Ingela Visuri, lektor i religionsvetenskap vid Högskolan Dalarna.
Målgrupp: Pedagoger, lärare och bibliotekarier från grundskola och gymnasium
Pris inkl helpension: 2 250 kr (all kost och övernattning i enkelrum)
För anmälan senast 28 september kontakta: Elisabet Mattizon Armgard; 08-592 589 98

Att undervisa om Abrahams Barn 20 – 21 oktober 2023

Program 20 – 21 oktober 2023

 

4 – 20 december 2023
Visning av Abrahams Barns Julkrubba i Sigtunastiftelsens bibliotek
Abrahams Barns Julkrubba är unik; den berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen. Julkrubban visas för grupper från skola och förskola, i syfte att erbjuda barn, ungdomar – och vuxna – ett tankeväckande och gränsöverskridande möte.
En visning är gratis och tar ca 30 minuter.
För vuxengrupper skräddarsys visningen utifrån intresse och behov.
För bokning av visning kontakta: Elisabet Mattizon Armgard; 08-592 589 98

 

Abrahams Barns program våren 2023

 

Fredag 10 – lördag 11 mars 2023
Abrahams Barns skrivarkurs ”Kvinnorna runt Abraham” med Charlotte Frycklund
Tillsammans med Charlotte Frycklund utvecklar vi skrivandet genom en fördjupning och fokusering på det skriftliga berättandet med hjälp av Abrahams Barns narrativa metod Identifikation skapar Empati. Vi utgår från allmänmänskliga berättelser med existentiellt innehåll hämtade från det gemensamma legendmaterialet med rötter i judendom, kristendom och islam. Vi kommer särskilt att lägga tonvikt på ”Kvinnorna runt Abraham” och kvinnorna från det första testamentet. Dagarna önskar ge inspiration och verktyg för fortsatt språkutveckling i det mångkulturella klassrummet.
Medverkande: Charlotte Frycklund är författare till bland annat Bibelns kvinnor – 101 möten med kända och okända systrar och Marias många systrar. Hon arbetar som Svenska kyrkans nätpräst på kyrkokansliet i Uppsala och bor på en gård med sin stora familj utanför Örsundsbro.
Målgrupp: Lärare och pedagoger från olika yrkesområden som önskar fördjupa det kreativa skrivandet i sin pedagogiska verksamhet.
Pris inkl helpension: 2 190 kr      (Fredag kl 11.30 – lördag kl 16.00)
För anmälan senast 16 februari kontakta: Elisabet Mattizon Armgard; 08-592 589 98

Program 10 – 11 mars 2023

 

Lördag 22 april 2023 kl 14.00 – ca 16.00
Abrahams Barns Dag på Sigtunastiftelsen 2023
Abrahams Barns Dag på Sigtunastiftelsen tar vid efter The Global Village Lecture som under många år hölls på Riddarhuset.
– Att välja livsåskådning
Föreläsning av Mikael Stenmark, professor i religionsfilosofi vid Uppsala universitet.
Utdelning av Abrahams Barns Pris 2023
Abrahams Barns Pris tilldelas Kungsholmens bibliotek Internationella biblioteket.
Fri entré! Vi bjuder på eftermiddagskaffe.
Anmälan senast 13 april till Elisabet Mattizon Armgard; 08-592 589 98

Inbjudan Abrahams Barns Dag 22 april 2023

Pressmeddelande Abrahams Barns Pris 22 april 2023

Fredag 12 maj – lördag 13 maj 2023
Berättelser och berättande: Identifikation skapar empati
Den narrativa pedagogiken står i centrum för Abrahams Barns metod och pedagogik. Kursen vill därför inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik. Vi tar upp FN:s konvention om barnets rättigheter genom att utgå från litteratur av olika slag och samtidigt träna språkutveckling. Vi fördjupar oss i empati som teori och praktik samt får prova på en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati. Abrahams Barns empatiprogram Vänner presenteras.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger från olika yrkesområden och lärare från förskola, grundskola och särskola.
Medverkande:
Jakob Håkansson, docent i psykologi vid Stockholms universitet som forskar om empati.
Mats Rehnman, professionell berättare, författare och konstnär, verksam i berättarkompaniet Fabula Storytelling.
Ulla Nestor, lärare som arbetat enligt Abrahams Barns pedagogik.
Pris inkl helpension: 2 190 kr     (Fredag kl 09.30 – lördag kl 15.15)
För anmälan senast 20 april kontakta: Elisabet Mattizon Armgard; 08-592 589 98

Det finns möjlighet att delta endast en dag:
Fredag; en heldag med muntligt berättande eller lördag med fokus på Abrahams Barns metod och program.

Program 12 – 13 maj 2023

 

 

Abrahams Barns program 2022

 

Lördag 26 mars 2022 kl 14.00 – 16.00
Abrahams Barns Dag på Sigtunastiftelsen
Abrahams Barns Dag på Sigtunastiftelsen tar vid efter The Global Village Lecture som under många år hölls på Riddarhuset. Abrahams Barn vill synliggöra och lyfta vårt samhälles betydelsebärande berättelser som man finner i historia och skönlitteratur, men också i religionens värld. – Kvinnor från det första testamentet Föreläsning av Charlotte Frycklund, nätpräst i Svenska kyrkan och författare till ”Bibelns kvinnor. 101 möten med kända och okända systrar.”
Abrahams Barns Pris 2022 tilldelas Mona Henning, förläggare Dar Al-Muna Mona Henning har varit banbrytande genom att ge ut svensk barn- och vuxenlitteratur på arabiska alltsedan 1984.
Fri entré!
Anmälan senast 17 mars till Elisabet Mattizon Armgard; 08-592 589 98

Inbjudan Abrahams Barns Dag 26 mars 2022

Pressmeddelande Abrahams Barns Pris 26 mars 2022

 

Onsdag 6 april 2022 kl 9.30 – 16.00
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba
Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns Julkrubba. Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns Julkrubba berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.
Pris: 300 kr inkl kaffe, lunch och material.
Anmälan senast 29 mars till Elisabet Mattizon Armgard ; 08-592 589 98

 

Fredag 6 maj – lördag 7 maj 2022
Berättelser och berättande: Identifikation skapar empati
Den narrativa pedagogiken står i centrum för Abrahams Barns metod och pedagogik. Kursen vill därför inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik. Vi tar upp FN:s konvention om barnets rättigheter genom att utgå från litteratur av olika slag och samtidigt träna språkutveckling. Vi fördjupar oss i empati som teori och praktik samt får prova på en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati. Abrahams Barns empatiprogram Vänner presenteras.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare från förskola, grundskola och särskola.
Medverkande:
Jakob Håkansson, docent i psykologi vid Stockholms universitet som forskar om empati.
Mats Rehnman, professionell berättare, författare och konstnär, verksam i berättarkompaniet Fabula Storytelling.
Ulla Nestor, lärare som arbetat enligt Abrahams Barns pedagogik.
Pris inkl helpension: 2050 kr
För detaljerat kursprogram och anmälan senast 21 april kontakta: Elisabet Mattizon Armgard ; 08-592 589 98

Program 6 – 7 maj 2022

 

Fredag 16 – lördag 17 september 2022
Abrahams Barns skrivarkurs ”Abrahams döttrar” med Charlotte Frycklund
Tillsammans med Charlotte Frycklund utvecklar vi skrivandet genom en fördjupning och fokusering på det skriftliga berättandet med hjälp av Abrahams Barns narrativa metod Identifikation skapar Empati. Vi utgår från allmänmänskliga berättelser med existentiellt innehåll hämtade från det gemensamma legendmaterialet med rötter i judendom, kristendom och islam. Vi kommer särskilt att lägga tonvikt på ”Abrahams döttrar” och kvinnorna från det första testamentet. Dagarna önskar ge inspiration och verktyg för fortsatt språkutveckling i det mångkulturella klassrummet.
Medverkande: Charlotte Frycklund är författare till bland annat Bibelns kvinnor – 101 möten med kända och okända systrar och Marias många systrar. Hon arbetar som Svenska kyrkans nätpräst på kyrkokansliet i Uppsala och bor på en gård med sin stora familj utanför Örsundsbro.
Målgrupp: Lärare och pedagoger som önskar fördjupa det kreativa skrivandet i sin pedagogiska verksamhet.
Pris inkl helpension: 2 190 kr
För detaljerat kursprogram och anmälan senast 1 september kontakta:
elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98

Program 16 – 17 september 2022

Kursbeskrivning 16 – 17 september 2022

 

Fredag 14 – lördag 15 oktober 2022
Att undervisa om Abrahams Barn
Kursen inspirerar till metodutveckling för skolans undervisning i det mångkulturella samhället. Vi presenterar Abrahams Barns pedagogik som tar sin utgångspunkt i våra gemensamma rötter.
Vi fokuserar på undervisning om de mänskliga rättigheterna, en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati och hur man kan använda Abrahams Barns artefaktotek med religiösa föremål i klassrummet. Dessutom tar vi upp hur användandet av berättelser kan vara ett stöd för samtal om livsfrågor. Kursen behandlar också ämnes- och kursplanerna för religionskunskapen, deras centrala innehåll och kunskapskrav.
Medverkande:
Ola Björlin, läromedelsförfattare och lärarutbildare som undervisat i religionskunskap och filosofi på gymnasiet i Västerås.
Malin Löfstedt, gymnasielärare, lektor och forskare i religionsdidaktik vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet.
Malin Mattsson Flennegård, pedagog inom Toleransprojektet, läromedelsförfattare och gymnasielärare i religionskunskap och svenska i Nyköping.
Ingela Visuri, lektor i religionsdidaktik vid Högskolan Dalarna.
Målgrupp: Pedagoger, lärare och bibliotekarier från grundskola och gymnasium
Pris inkl helpension: 2250 kr
För mer information och detaljerat program kontakta Elisabet Mattizon Armgard.
Anmälan senast 29 september till elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98

Att undervisa om Abrahams Barn 14 – 15 oktober 2022

Program 14 – 15 oktober 2022

 

Fredag 11 november 2022 kl 9.30 – 16.00
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba
Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns Julkrubba. Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns Julkrubba berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.
Pris: 500 kr inkl kaffe, lunch och material.
Anmälan senast 2 november till elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98

 

Måndag 28 november – onsdag 21 december 2022
Visning av Abrahams Barns Julkrubba i Sigtunastiftelsens bibliotek
Abrahams Barns Julkrubba är unik; den berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen. Julkrubban visas för grupper från skola och förskola, i syfte att erbjuda barn, ungdomar – och vuxna – ett tankeväckande och gränsöverskridande möte.
En visning är gratis och tar ca 30 minuter.
För vuxengrupper skräddarsys visningen utifrån intresse och behov.
Bokning av visning: elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98

 

Abrahams Barns program 2021

 

Skrivarkursen är inställd!
Fredag 23 april – lördag 24 april 2021 på Sigtunastiftelsen
Abrahams Barns skrivarkurs med Ulf Nilsson
Tillsammans med Ulf Nilsson utvecklar vi skrivandet genom en fördjupning och fokusering på det skriftliga berättandet med hjälp av Abrahams Barns narrativa metod Identifikation skapar Empati. Vi utgår från allmänmänskliga berättelser med existentiellt innehåll hämtade från det gemensamma legendmaterialet med rötter i judendom, kristendom och islam. Dagarna önskar ge inspiration och verktyg för fortsatt språkutveckling i det mångkulturella klassrummet. Medverkande: Ulf Nilsson har varit barnboksförfattare i hela sitt liv och skrivit ungefär 120 böcker. Mest kända är kanske Min lilla Syster Kanin och Adjö, herr Muffin. Men han har också skrivit kring existentiella frågor och tro, bland annat i Mästaren och de fyra skrivarna som fick Augustpriset 1994.
Målgrupp: Lärare och pedagoger som önskar fördjupa det kreativa skrivandet i sin pedagogiska verksamhet.
Pris inkl helpension (alla måltider och övernattning i enkelrum): 2 190 kr
För detaljerat kursprogram kontakta: Elisabet Mattizon Armgard; 08-592 589 98

Program 23 – 24 april 2021

 

Berättarkursen är inställd!
Fredag 7 maj – lördag 8 maj 2021 på Sigtunastiftelsen
Berättelser och berättande: Identifikation skapar empati
Den narrativa pedagogiken står i centrum för Abrahams Barns metod och pedagogik. Kursen vill därför inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik. Vi tar upp FN:s konvention om barnets rättigheter genom att utgå från litteratur av olika slag och samtidigt träna språkutveckling. Vi fördjupar oss i empati som teori och praktik samt får prova på en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati. Abrahams Barns empatiprogram Vänner presenteras.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare från förskola, grundskola och särskola.
Medverkande: Jakob Håkansson (fd Eklund), docent i psykologi vid Stockholms universitet som forskar om empati. Mats Rehnman, professionell berättare, författare och konstnär, verksam i berättarkompaniet Fabula Storytelling. Ulla Nestor, lärare som arbetat enligt Abrahams Barns pedagogik.
Pris inkl helpension (alla måltider och övernattning i enkelrum): 2 250 kr
För detaljerat kursprogram och anmälan senast 22 april kontakta: Elisabet Mattizon Armgard; 08-592 589 98

Program 7 – 8 maj 2021

 

Fredag 22 oktober 2021 kl 9.30 – 16.00
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba
Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns Julkrubba. Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns Julkrubba berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.
Pris: 500 kr inkl kaffe, lunch och material.
Anmälan senast 14 oktober till  Elisabet Mattizon Armgard; 08-592 589 98

 

 

Tisdag 30 november – måndag 20 december 2021
Visning av Abrahams Barns Julkrubba i Sigtunastiftelsens bibliotek
Abrahams Barns Julkrubba är unik; den berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen. Julkrubban visas för grupper från skola och förskola, i syfte att erbjuda barn, ungdomar – och vuxna – ett tankeväckande och gränsöverskridande möte.
En visning är gratis och tar ca 30 minuter.
För vuxengrupper skräddarsys visningen utifrån intresse och behov.
Bokning av visning:  Elisabet Mattizon Armgard; 08-592 589 98

 

Abrahams Barns program 2020

 

 

Fredag 13 mars – lördag 14 mars 2020 på Sigtunastiftelsen
Abrahams Barns skrivarkurs med Ulf Nilsson
Tillsammans med Ulf Nilsson utvecklar vi skrivandet genom en fördjupning och fokusering på det skriftliga berättandet med hjälp av Abrahams Barns narrativa metod Identifikation skapar Empati. Vi utgår från allmänmänskliga berättelser med existentiellt innehåll hämtade från det gemensamma legendmaterialet med rötter i judendom, kristendom och islam. Dagarna önskar ge inspiration och verktyg för fortsatt språkutveckling i det mångkulturella klassrummet. Medverkande: Ulf Nilsson har varit barnboksförfattare i hela sitt liv och skrivit ungefär 120 böcker. Mest kända är kanske Min lilla Syster Kanin och Adjö, herr Muffin. Men han har också skrivit kring existentiella frågor och tro, bland annat i Mästaren och de fyra skrivarna som fick Augustpriset 1994.
Målgrupp: Lärare och pedagoger som önskar fördjupa det kreativa skrivandet i sin pedagogiska verksamhet.
Pris inkl helpension: 1 850 kr
För detaljerat kursprogram och anmälan senast 27 februari kontakta: Elisabet Mattizon Armgard; 08-592 589 98

Kursbeskrivning 13 – 14 mars 2020
Program 13 – 14 mars 2020

 

Fredag 8 maj – lördag 9 maj 2020 på Sigtunastiftelsen
Berättelser och berättande: Identifikation skapar empati
Den narrativa pedagogiken står i centrum för Abrahams Barns metod och pedagogik. Kursen vill därför inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik. Vi tar upp FN:s konvention om barnets rättigheter genom att utgå från litteratur av olika slag och samtidigt träna språkutveckling. Vi fördjupar oss i empati som teori och praktik samt får prova på en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati. Abrahams Barns empatiprogram Vänner presenteras.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare från förskola, grundskola och särskola.
Medverkande: Jakob Håkansson (fd Eklund), docent i psykologi vid Mälardalens högskola som forskar om empati. Ida Junker, utbildad berättare, drama- och bildpedagog, knuten till berättarkompaniet Fabula storytelling. Ulla Nestor, lärare som arbetar enligt Abrahams Barns pedagogik.
Pris inkl helpension: 1 950 kr
För detaljerat kursprogram och anmälan senast 23 april kontakta: Elisabet Mattizon Armgard; 08-592 589 98

Kursbeskrivning 8 – 9 maj 2020
Program 8 – 9 maj 2020

 

Fredag 2 oktober 2020 kl 9.30 – 16.00
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba
Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns Julkrubba. Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns Julkrubba berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.
Plats: Sigtunastiftelsen
Pris: 400 kr inkl kaffe, lunch och material.
Anmälan senast 24 september till
elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98
 

Fredag 16 – lördag 17 oktober 2020
Att undervisa om Abrahams Barn
Kursen inspirerar till metodutveckling för skolans undervisning i det mångkulturella samhället. Vi presenterar Abrahams Barns pedagogik som tar sin utgångspunkt i våra gemensamma rötter. Vi fokuserar på undervisning om de mänskliga rättigheterna, en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati och hur man kan använda Abrahams Barns artefaktotek med religiösa föremål i klassrummet. Dessutom tar vi upp hur användandet av berättelser kan vara ett stöd för samtal om livsfrågor. Kursen behandlar också ämnes- och kursplanerna för religionskunskapen, deras centrala innehåll och kunskapskrav.
Medverkande:
Ola Björlin, läromedelsförfattare och lärarutbildare som undervisat i religionskunskap och filosofi på gymnasiet i Västerås.
Malin Löfstedt, gymnasielärare, lektor och forskare i religionsdidaktik vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet.
Malin Mattsson Flennegård, läromedelsförfattare och gymnasielärare i religionskunskap och svenska i Nyköping.
Ingela Visuri, lektor i religionsdidaktik vid Högskolan Dalarna.
Målgrupp: Pedagoger, lärare och bibliotekarier från grundskola och gymnasium
Pris inkl helpension: 1 950 kr
För mer information och detaljerat program kontakta Elisabet Mattizon Armgard.
Anmälan senast 1 oktober till
elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98

 

Visningar av julkrubban är inställt under december 2020!

december 2020
Visning av Abrahams Barns Julkrubba i Sigtunastiftelsens bibliotek
Abrahams Barns Julkrubba är unik; den berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen. Julkrubban visas för grupper från skola och förskola, i syfte att erbjuda barn, ungdomar – och vuxna – ett tankeväckande och gränsöverskridande möte.
En visning är gratis och tar ca 30 minuter.
För vuxengrupper skräddarsys visningen utifrån intresse och behov.
Visningar av julkrubban är inställt under december 2020!
elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98

 

 Abrahams Barns program 2019

 

 

Fredag 15 mars – lördag 16 mars 2019
Abrahams Barns skrivarkurs med Ulf Nilsson på Sigtunastiftelsen
Tillsammans med Ulf Nilsson utvecklar vi skrivandet genom en fördjupning och fokusering på det skriftliga berättandet med hjälp av Abrahams Barns narrativa metod Identifikation skapar Empati. Vi utgår från allmänmänskliga berättelser med existentiellt innehåll hämtade från det gemensamma legendmaterialet med rötter i judendom, kristendom och islam. Dagarna önskar ge inspiration och verktyg för fortsatt språkutveckling i det mångkulturella klassrummet.
Medverkande: Ulf Nilsson har varit barnboksförfattare i hela sitt liv och skrivit ungefär 120 böcker. Mest kända är kanske Min lilla Syster Kanin och Adjö, herr Muffin. Men han har också skrivit kring existentiella frågor och tro, bland annat i Mästaren och de fyra skrivarna som fick Augustpriset 1994.
Målgrupp: Lärare och pedagoger som önskar fördjupa det kreativa skrivandet i sin pedagogiska verksamhet.
Program 15 – 16 mars 2019
Kursbeskrivning 15 – 16 mars 2019
Torsdag 4 april 2019 i Riddarhuset, Stockholm kl 18.00 – ca kl 20.00
The Global Village Lecture 2019
Hur kan det finnas antisemitism efter Förintelsen?
Föreläsning av Svante Weyler, skribent och ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism.
Abrahams Barns Pris 2019
tilldelas Lena Jersenius, för hennes pedagogiska insats och engagemang rörande hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser
Inbjudan 4 april 2019Fredag 17 maj– lördag 18 maj 2019
Berättelser och berättande: Identifikation skapar empati
Den narrativa pedagogiken står i centrum för Abrahams Barns metod och pedagogik. Kursen vill därför inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik. Vi tar upp FN:s konvention om barnets rättigheter genom att utgå från litteratur av olika slag och samtidigt träna språkutveckling. Vi fördjupar oss i empati som teori och praktik samt får prova på en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati. Abrahams Barns empatiprogram Vänner presenteras.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare från förskola, grundskola och särskola.
Medverkande: Jakob Håkansson (fd Eklund), docent i psykologi vid Mälardalens högskola som forskar om empati. Ida Junker, utbildad berättare, drama- och bildpedagog, knuten till berättarkompaniet Fabula storytelling. Ulla Nestor, lärare som arbetar enligt Abrahams Barns pedagogik.
Plats: Sigtunastiftelsen
Program 17 – 18 maj 2019
Kursbeskrivning 17 – 18 maj 2019

 

Fredag 20 september 2019 kl 9.30 – 16.00
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba
Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns Julkrubba. Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns Julkrubba berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.
Plats: Sigtunastiftelsen
Pris: 400 kr inkl kaffe, lunch och material.
Anmälan senast 12 september till
elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98
 

Fredag 11 – lördag 12 oktober 2019
Att undervisa om Abrahams Barn
Kursen inspirerar till metodutveckling för skolans undervisning i det mångkulturella samhället. Vi presenterar Abrahams Barns pedagogik som tar sin utgångspunkt i våra gemensamma rötter. Vi fokuserar på undervisning om de mänskliga rättigheterna, en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati och hur man kan använda Abrahams Barns artefaktotek med religiösa föremål i klassrummet. Dessutom tar vi upp hur användandet av berättelser kan vara ett stöd för samtal om livsfrågor. Kursen behandlar också ämnes- och kursplanerna för religionskunskapen, deras centrala innehåll och kunskapskrav.
Medverkande:
Ola Björlin, läromedelsförfattare och lärarutbildare som undervisat i religionskunskap och filosofi på gymnasiet i Västerås.
Malin Löfstedt, gymnasielärare, lektor och forskare i religionsdidaktik vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet.
Malin Mattsson Flennegård, läromedelsförfattare och gymnasielärare i religionskunskap och svenska i Nyköping.
Ingela Visuri, doktor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.
Målgrupp: Pedagoger, lärare och bibliotekarier från grundskola och gymnasium
Pris inkl helpension: 1 950 kr
För mer information och detaljerat program kontakta Elisabet Mattizon Armgard.
Anmälan senast 26 september till
elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98

Program 11 – 12 oktober 2019

 

Tisdag 3 december – torsdag 19 december 2019
Visning av Abrahams Barns Julkrubba i Sigtunastiftelsens bibliotek
Abrahams Barns Julkrubba är unik; den berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen. Julkrubban visas för grupper från skola och förskola, i syfte att erbjuda barn, ungdomar – och vuxna – ett tankeväckande och gränsöverskridande möte.
En visning är gratis och tar ca 30 minuter.
För vuxengrupper skräddarsys visningen utifrån intresse och behov.
Bokning av visning:
elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98