solfjader_ab

Abrahams Barn

Abrahams Barn, som är politiskt och religiöst obundet, arbetar med konfliktförebyggande pedagogiska program. Verksamheten utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och från FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Abrahams Barn använder en narrativ pedagogik och vänder sig främst till barn och unga på skolans alla stadier, från förskola till gymnasiet. Men även till vuxna och till verksamhet på kommun- och skolbibliotek.

Målsättningen är att fördjupa kunskapen om olika kulturella traditioner i Sverige med hjälp av den s.k. IE-metoden (Identifikation skapar Empati). Metoden utgår från berättelser. Genom användandet av berättelser från olika genrer, läggs fokus både på språkutveckling och på kulturmöten genom identifikationsövningar i tal och skrift.

 

Den första föreningen Abrahams Barn bildades i Rinkeby 1991. Sedan 2005 är Abrahams Barn ett verksamhetsområde inom Sigtunastiftelsen.

Från 2016 finns Abrahams Barn Västerås/Nätverket för Interkulturell pedagogik med målgrupp personal inom grundskolan. Vänligen kontakta Siv Eriksson för mer information.

 

Beställning av Abrahams Barns undervisningsmaterial

Vänligen se Undervisningsmaterial

 

Abrahams Barns program på Sigtunastiftelsen våren 2021

Bokningen öppnar så snart det är möjligt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för publika evenemang.

För en intresseanmälan i väntan på att bokningen kan öppna vänligen kontakta:  Elisabet Mattizon Armgard

Skrivarkursen är inställd!
Fredag 23 april – lördag 24 april 2021 på Sigtunastiftelsen
Abrahams Barns skrivarkurs med Ulf Nilsson

Berättarkursen är inställd!
Fredag 7 maj – lördag 8 maj 2021 på Sigtunastiftelsen
Berättelser och berättande: Identifikation skapar empati

Vänligen se Kalendariet för mer detaljerad information