Abrahams Barn Skåne

Föreningen Abrahams Barn Skåne bildades i oktober 2008. Bildandet av föreningen var en direkt följd av att Abrahams Barns program framgångsrikt hade lanserats och förankrats som pedagogisk strategi på Fågelskolan i Lund.

Abrahams Barn Skåne hade sin hemvist på Biblioteket Väster i Lund. Här fanns Abrahams Barns boksamling och artefaktotek. Allt till utlåning. Här ställdes också Abrahams Barns julkrubba ut varje december, med inbjudan till visningar och öppna samtal.

Abrahams Barn Skåne ombildades 2017 till en stipendiefond och lades därefter ned 2021.

Biblioteket Väster i Lund stängde våren 2020.