Abrahams Barn Skåne

Föreningen Abrahams Barn Skåne bildades i oktober 2008. Bildandet av föreningen var en direkt följd av att Abrahams Barns program framgångsrikt hade lanserats och förankrats som pedagogisk strategi på Fågelskolan i Lund.

Vårt ändamål är att främja förståelsen mellan människor av olika religion och tradition. I detta arbete ser vi Abrahams Barns specifika metod som en oförliknelig form för dialog.

Vi har vår hemvist i Biblioteket Väster, Lund. Här finns Abrahams Barns boksamling och artefaktotek. Allt till utlåning. Här ställs Abrahams Barns julkrubba ut varje december, då vi också bjuder in till visningar och öppna samtal.

Abrahams Barn inspirerar till metodutveckling för skolans undervisning i det mångfasetterade samhället.

Abrahams Barn Skåne ombildades 2017 till en stipendiefond.

Fråga oss gärna om fortbildning, arrangemang och stipendier till Abrahams Barns kurser.

Abrahams Barn Skånes stipendiefond
Du som är bosatt söder om Jönköping och verksam som skolpersonal eller bibliotekarie är välkommen att ansöka om ett stipendium som täcker kursavgiften för valfri kurs i Abrahams Barns regi på Sigtunastiftelsen. Vänligen kontakta Linnea Hahn för mer information.

Linnea Hahn
Kontaktperson Abrahams Barn Skåne
Blomstergården 14
245 62 Hjärup
Tel. 040-46 00 31
Mob. 0705-79 78 10
E-post: linnea.hahn@abrahamsbarn.se

Abrahams Barn Skånes program

Vänligen se Kalendariet för aktuell information!

Torsdag 16 april 2015 kl 15.00
”Från Alfons till Dostojevskij 2 – röster om Barnkonventionen”
Boken presenteras av redaktör Petra Alfe Åslund på ”LitteraLund” – konferens om barn- och ungdomslitteratur i Lund.
LitteraLund 16 – 17 april 2015

Lördag 11 juli 2015 kl 15.15
Barnkonventionen och Världskulturen
Petra Alfe Åslund presenterar ”Från Alfons till Dostojevskij 2”. Petra Alfe Åslund tar upp hur man kan konkretisera och förklara Barnkonventionen utifrån skönlitterära berättelser. Och hur man kan använda IE-metoden för elever från förskola till gymnasiet. Per Wickenberg medverkar i ”Från Alfons till Dostojevskij 2” med en personlig reflektion kring artiklarna 12 och 28 i Barnkonventionen. Per Wickenberg kommer att berätta om sitt internationella SIDA-finansierade projekt att utbilda barnrättsagenter från länder på SIDA:s lista.
Programmet är en del utav Pegasus Internationella dockteaterfestival.
Plats: Teaterträdgården Pegasus i Hög, Skåne.

Söndag 12 juli 2015 kl 19.00
Från Alfons till Dostojevskij
– FN:s konvention om barnets rättigheter via skönlitteratur och Abrahams Barns metod.

Petra Alfe Åslund, redaktör och lärare i svenska som andraspråk, och Linnea Hahn, ordförande i föreningen Abrahams Barn Skåne. Föreläsningen ingår i föredragsserien Öppen mot världen som arrangeras av Convenium Österlen.
Entré 100 kr. Dörrarna öppnas kl 18.00.
Utställning om Abrahams Barn den 29 juni till den 31 juli. Öppet vardagar kl 15.00 – 18.00 och i samband med program.
Plats: Kiviks kapell på Österlen, Skåne.

2014

Måndag 27 januari 2014
”Romerna – förföljda i tusen år”
Öppen föreläsning med anledning av Förintelsens minnesdag.
Irka Cederberg, journalist och författare.
Plats: Biblioteket Väster i Lund

Fredag 17 oktober 2014 kl 9.00 – 15.00
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba
Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns julkrubba. Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns julkrubba berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Plats: Biblioteket Väster i Lund
För mer information och anmälan kontakta linnea.hahn@abrahamsbarn.se

Måndag 28 januari 2013
”Född fördömd”
Öppen föreläsning med anledning av Förintelsens minnesdag.
Irka Cederberg föreläser om romernas situation i dagens Europa.
Plats: Biblioteket Väster i Lund

Fredag 8 november 2013
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba
Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns julkrubba. Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns julkrubba berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Plats: Biblioteket Väster i Lund

Program 8 november 2013

2012

Fredag 27 april 2012
Abrahams Barns metod och pedagogik med särskilt fokus på empatiprogrammet Vänner
Målgrupp: Pedagoger från förskola, förskoleklass och särskola

Inbjudan 27 april 2012

2011

Fredag 25 februari 2011
Sabbaten – ett tempel i tiden.
Öppen föreläsning om det judiska sabbatsfirandet.
Göran Larsson från Svenska teologiska institutet i Jerusalem.

Fredag 21 oktober 2011
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba
Dorothea Rosenblad, initiativtagare till Abrahams Barn
Linnea Hahn, ordförande i Abrahams Barn Skåne
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.

Onsdag 9 november 2011
Sex – för Guds skull
Öppen föreläsning med Lena Roos, teol.doktor i religionshistoria vid Lunds universitet. Om attityder till sexualitet och erotik i olika religiösa traditioner.

Tisdag 15 november 2011
Resa i Sharialand
Öppen föreläsning med Tina Thunander, journalist och författare, om sin resa i Saudiarabien som kvinna bland kvinnor i ett land med utpäglat muslimskt samhällssystem.

Tisdag 6 december 2011
Hur europeiskt är egentligen vårt kulturella arv?
Öppen föreläsning av Ingmar Karlsson, diplomat och författare, verksam vid Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet.