Biblioteket Väster i Lund

vill vara ett forum för kulturella aktiviteter

Sedan lång tid tillbaka går begreppet mångkultur som en röd tråd genom verksamheten. Programmen anordnas ofta tillsammans med föreningar, studieförbund och skolor.

Målsättningen är att presentera:

  • föredrag och författaraftnar
  • utställningar
  • barn- och skolprogram

Sedan flera år har Fågelskolan i Lund en samverkan med Abrahams Barn Skåne. Abrahams Barns numera välkända julkrubba sätts varje år upp i biblioteket. Förskolor och grundskoleklasser inbjuds till krubbvisningar.

vasters_krubba

Program för vuxna och för skolpersonal arrangeras med kulturella/religiösa likheter och olikheter som tema. På biblioteket finns redan Abrahams Barns boksamling med litteratur om olika religioner och kulturer. Nästa steg är att bygga upp en samling med religiösa artefakter, dvs föremål från de stora världsreligionerna.

Exempel på projekt med tema mångkultur som Biblioteket Väster drivit:

  • Att gå över ån efter vatten. Ordspråk och talesätt i olika länder.
  • Café au Läs. Ungdomsprojekt med inriktning på invandrade kulturer.
  • Persian Poems Pantomime and Music. Projekt med tonvikt på det rika persiska kulturarvet.
  • Mitt livs äventyr. Utbyte mellan danska och svenska skolor.

En uppskattad hjälp har varit de personer som Biblioteket Väster tagit emot i arbetsmarknadsåtgärder och som kunnat verka som språkresurser i persiska, arabiska, bosniska och spanska.

I Integrations- och mångfaldsrundan i kommunen medverkar Biblioteket Väster med flera aktiviteter varje år.

LIFS, Lunds Invandrares Samorganisation och ABF:s internationella verksamhet är några av våra viktiga samarbetspartner.

Aktiviteter har riktats både mot föreningar och privatpersoner. Så har till exempel invandrarföräldrar bjudits in till träffar om språkets betydelse. Vid olika tillfällen har också Lunds invandrarföreningar bjudits in.

Abrahams Barns boksamling på Biblioteket Väster i Lund består av följande titlar:
Abrahams Barns boksamling på Biblioteket Väster i Lund
Rekvireras genom Folkbiblioteken i Lund

Kontakta skolbibliotekscentralen i Lund för lån av artefaktlådor.

Biblioteket Väster i Lund tillhandahåller också väskor med Vänner till utlån.

Biblioteket Väster
Örnvägen 66
227 31 Lund
046-359 54 52
biblioteket.vaster@lund.se