Abrahams Barns Dag

Abrahams Barns Dag på Sigtunastiftelsen tar vid efter The Global Village Lecture som under många år hölls på Riddarhuset.

2024

Lördag 16 mars 2024 kl 14.00 – ca 16.00
Abrahams Barns Dag på Sigtunastiftelsen 2024
Berättande sätter elevernas värld i rörelse – Om vikten av muntlig narrativ pedagogik
Föreläsning av Ola Henricsson, universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet.
Utdelning av Abrahams Barns Pris 2024
Abrahams Barns Pris delas ut till personer eller organisationer som är förebilder när det gäller att aktivt verka för ett öppet och mångkulturellt samhälle.
Abrahams Barns Pris 2024 tilldelas Lena Forsberg för utställningen Gränsland.
Fri entré!
Anmälan senast tisdag 5 mars till: Elisabet Mattizon Armgard; 08-592 589 98

Inbjudan Abrahams Barns Dag 16 mars 2024

2023

Lördag 22 april 2023 kl 14.00 – ca 16.00 på Sigtunastiftelsen
– Att välja livsåskådning
Föreläsning av Mikael Stenmark, professor i religionsfilosofi vid Uppsala universitet.
Utdelning av Abrahams Barns Pris 2023
Abrahams Barns Pris 2023 tilldelas Kungsholmens bibliotek Internationella biblioteket.
Fri entré! Vi bjuder på eftermiddagskaffe.
Anmälan senast 13 april till Elisabet Mattizon Armgard; 08-592 589 98
Inbjudan Abrahams Barns Dag 22 april 2023

Pressmeddelande Abrahams Barns Pris 22 april 2023

 

2022

Lördag 26 mars på Sigtunastiftelsen
Abrahams Barn vill synliggöra och lyfta vårt samhälles betydelsebärande berättelser som man finner i historia och skönlitteratur, men också i religionens värld.
Kvinnor från det första testamentet
Föreläsning av Charlotte Frycklund, nätpräst i Svenska kyrkan och författare till ”Bibelns kvinnor. 101 möten med kända och okända systrar.”
Inbjudan Abrahams Barns Dag 26 mars 2022

 

The Global Village Lecture

2019

Torsdag 4 april i Riddarhuset
Hur kan det finnas antisemitism efter Förintelsen?
Föreläsning av Svante Weyler, skribent och ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism.
Inbjudan 4 april 2019

 

2018

Torsdag 26 april i Riddarhuset
”Att skriva om det svåra

– Var hittar man berättelsen och hur förhåller man sig till fakta och fiktion?”
Föreläsning av Christina Wahldén, författare och journalist. Hon har ofta skrivit om våld mot kvinnor och barn samt böcker på lättläst svenska för nyanlända. Fick Fadimes minnesfonds Fadimepris 2013. Medlem i Svenska PEN.

Utdrag ur Christina Wahldéns föreläsning på The Global Village Lecture 2018

 

2017

Staffan de Mistura och Birgitta Holst Alani

Uppdrag fred – sex år av krig i Syrien

Staffan de Mistura är svensk-italiensk diplomat och tidigare medlem av den italienska regeringen.
Han har 40 års erfarenhet i olika FN-organ och har varit generalsekreterarens särskilda sändebud bl.a. i Irak och Afghanistan.
Han har nu positionen som FN:s särskilda sändebud för Syrien.

Ambassadör Birgitta Holst Alani har tjänstgjort i Irak, Egypten, Jordanien och Libanon. Hon ingår i det svenska
medlingsnätverket för kvinnor och har varit rådgivare åt FN i Irak och för närvarande i de pågående fredsförhandlingarna
om Syrien. Hon har också varit ambassadör i Nigeria och biträdande chef för Stockholms Internationella Fredsforskningsinstitut SIPRI.

2016

bitte.privat

Vad händer i Mellanöstern och varför?

Föreläsning av Bitte Hammargren, Mellanösternanalytiker och redaktör på Utrikespolitiska institutet

2015

Foto: Henrik Nydqvist

Barnkonventionen 25 år – lärdomar och utmaningar.

Simone Ek, barnrättsexpert som arbetat 30 år på Rädda Barnen och under 10 år varit chef för Rädda Barnen International i Genève när Konventionen om barnets rättigheter formulerades.

2014

Mitt jag formas av mitt språk

Professor Martin Ingvar, innehavare av Bernard och Barbro Oshers professur i Integrativ Medicin vid Karolinska Institutet.

2013

Foto: Oskar Sjölin

”Varför känns kristendomen lite tråkig och buddhismen så intressant?”
– Våra vanligaste religionsattityder ur ett religionshistoriskt perspektiv

David Thurfjell, religionshistoriker och docent i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.

2012

Foto: Pawel Flato

Mänskliga rättigheter – människorna bakom artiklarna

Ove Bring, professor emeritus i internationell rätt och ledamot av Kungl Vitterhetsakademien

”Abrahams Barns Pris 2012 tilldelas Ove Bring för hans insats att levandegöra den förpliktelse som kampen för de mänskliga rättigheterna ålägger varje individ oberoende av tid och rum.”

2011

Foto: Charlotta Smeds

Vilken roll spelar Europas andliga rötter I den interreligiösa dialogen?

Ulla Gudmundson, Sveriges ambassadör vid Den Heliga Stolen och på Malta.

2010

De bästa berättelserna är de ännu oskrivna böckerna

Dorotea Bromberg, bokförläggare Brombergs Bokförlag.

 

2009

Foto: Jan Anjam

När blir det inne att vara vuxen?
Barnkonventionen i en blandkulturell värld

Gunilla Bergström, författare till böckerna om Alfons Åberg.

2008

Ett möte mellan religioner i fredens tecken
Författaren Sigrid Kahle om sin text till Ylva Q. Arkviks körverk ”Vox Pacis”.

2007
Hur privat är tron? Vad innebär det att leva som troende i ett sekulariserat samhälle?
Teol dr Mikael Mogren, präst i Svenska kyrkan
Mohamed Omar, poet och redaktör för tidskriften Minaret

2006
Islamisk religiositet – sedd inifrån
Professor Tord Olsson, Lunds universitet

Bortom heliga skrifter och såriga minnen
Jan Henningsson, direktör vid Svenska Institutet i Alexandria, Egypten

2005
Religionernas etik – och global etik
Professor Göran Bexell Lunds universitet

Ethical issues in contemporary islam
Dr Mona Siddiqui Glasgow University

2003
Civilisationer i konflikt
Peter Hjukström, ordf i Svenska Afghanistankommittén och författaren Sigrid Kahle

2002
Samvetets roll i sökandet efter en global etik
Teol dr Oddbjørn Leirvik, Oslo Universitet

Kärleken som väg till vishet – Poesi och mystik hos Jalal al-din Rumi
Fil dr Ashk Dahlén, Uppsala Universitet

2001
Challenges of Tolerance Encounter and Confrontation
Dr Seyyed Hossein Nasr, George Washington University

2000
Jerusalem – dröm och verklighet
Författaren Anita Goldman och Sigtunastiftelsens kaplan Håkan Sandvik

1998
Toleransens gränser
Ambassadör Lars Bergquist och författaren Cordelia Edvardson

1997
From Islam and the West to Islam in the West
Professor Bassam Tibi, Göttingen och Harvard University

Towards a Constructive Dialogue. Five lessons for the future
Professor Peter Wallensteen, Uppsala universitet

1996
Strategier för konfliktlösning
Religiösa tolkningsmönster i fredsprocesser
Professor Jan Hjärpe, Lunds universitet

1995
Religion and Religionism
Professor John Hull, University of Birmingham and dr John Rudge, Westhill College Birmingham