Undervisningsmaterial

 

alfons2 Från Alfons till Dostojevskij 2
Red: Petra Alfe Åslund
Från Alfons till Dostojevskij – Barnkonventionen genom litteratur utkom 1999 på Rädda Barnens förlag och har varit till stor hjälp för pedagoger som vill konkretisera Barnkonventionen tillsammans med sina elever.
Uppföljaren heter Från Alfons till Dostojevskij 2 – röster om Barnkonventionen och här kan man läsa Simone Eks berättelse om Barnkonventionens bakgrund och framväxt.
Tio författare reflekterar personligt kring någon av artiklarna.
Engagerade pedagoger delar med sig av undervisningsexempel från grundskola och gymnasium.
Litteraturförslag och bokpresentationer ingår.
Fondi förlag 2015
Beställning
 

ab_vepa_

 

 

Abrahams släktträd
Abrahams släktträd finns som en vepa på ca 60 x 85 cm inklusive skenor uppe och nere så att den kan hängas upp.
Beställning 

samma_rotter_omslag Dorothea Rosenblad & Fanny Rosenblad
Samma rötter
Abrahams barn i tre religioner
Huvudbok och lärarhandledning i en och samma bok.
Berättelser från judisk, kristen och muslimsk tradition.
Introduktion till IE-metoden.
Praktiska anvisningar.
Förslag till skrivuppgifter m.m.
Illustrationer av Karin Nygårds
Fondi förlag 2004
Beställning
 

 

cover_jpg

 

 

 

Det berättas…
En bok om Abrahams Barns julkrubba.

I Abrahams Barns julkrubba utvidgas en kristen kulturtradition som har funnits i nära nog två tusen år. En berättelse som genom århundraden direkt eller indirekt genomsyrar den västerländska litteraturen och konsten. Berättelsen om den mycket unga ogifta mamman, som inte får någon sängplats när tiden är inne för henne att föda, berör oss än i dag. Att delar av historien om Jesu födelse också finns nerskrivna i Koranen är inte lika känt i den kristna världen.

Boken om Abrahams Barns julkrubba, är med sina citat, texter och bilder en lättillgänglig och pedagogisk vägledning för alla som vill veta mer om krubbans historia och dess gestalter.

Fondi förlag 2013
Beställning

 

integration

 

 

 

Integration i praktiken
Undervisningsvideo som visar hur IE-metoden används i religionskunskapsundervisningen och i arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter.
Producerad av Jan Gramner Kulturvideo
Längd: 30 min

För information: Elisabet Mattizon Armgard

en-poet

 

En poet för alla tider – Rumi i Rinkeby
Red. Dorothea Rosenblad
En introduktion till Jalal al-din Rumis lyrik. Han presenteras här av en rad Rumi-kännare med sinsemellan mycket olika perspektiv. Boken är samtidigt en handledning för lärare och andra som vill hämta inspiration hos en poet vars betydelse sträcker sig över åtta sekel.
Fondi förlag 2007
Beställning
muslimska

 

Jan Knappert
Muslimska berättelser
Översättning av Björn Sahlin. Inledning av Ingela Visuri.
Tar fasta på det gemensamma kulturarvet i de stora bokreligionernas berättelser.
Fondi förlag 2005
Beställning
Listiga-raven

 

Birgitta Alleklev – Lisbeth Lindvall
Listiga Räven
Läsinlärning genom skönlitteratur 

För information: Elisabet Mattizon Armgard

Listiga-raven-smyger

 

Birgitta Alleklev – Lisbeth Lindvall
Listiga Räven smyger vidare
Litteraturen som väg till kunskap. Från fyra år.
Beställning:
Slut på förlaget.
För information: Elisabet Mattizon Armgard
raven_skriv

 

Listiga Räven
Pilotprojektet med en klass i Kvarnbyskolan i Rinkeby, som under tre år endast läste skön- och facklitteratur filmades och kan beställas som DVD (30 min).

 

För information: Elisabet Mattizon Armgard

artefakten Simon Sorgenfrei
Den religiösa artefakten
Symboler från sex religioner
Beskrivning och fotografier av föremål från hinduisk, buddhistisk, sikhisk, judisk, kristen och muslimsk tradition.
Det gudomliga har i alla tider beskrivits som gränslöst och oförklarligt. Kanske är det därför som människor haft behov av religiösa artefakter för att konkretisera, kontrollera eller förstärka sina andliga upplevelser och därigenom tydligare uppleva närheten till det heliga. Den religiösa artefakten kan ses som ett försök till en fysisk representation av det andliga och som en förbindelselänk mellan det världsliga och det bortomvärldsliga. I artefakten möts nuet och det eviga, människa och gudom. Hinduer talar om darshan, skådandet, då den troende inte bara ser det gudomliga i gudabilden utan även blir sedd av den gud som tänks ha tagit sin boning i bilden. Den kristna ikonen kallas ibland för ett ”fönster mot evigheten”. Det kan gälla för många av de föremål som presenteras i den här boken. Människor har i alla tider använt sig av bilder och föremål som hjälpmedel för att leva sig in i det religiösa mysteriet i en förhoppning om att det materiella kan öppna en väg till det andliga snarare än att ställa sig i vägen för det.
Fondi förlag 2010
Beställning