Undervisningsmaterial

 

alfons2 Från Alfons till Dostojevskij 2
Red: Petra Alfe Åslund Från Alfons till Dostojevskij – Barnkonventionen genom litteratur utkom för femton år sedan på Rädda Barnens förlag och har varit till stor hjälp för pedagoger som vill konkretisera Barnkonventionen tillsammans med sina elever. Nu är uppföljaren här: Från Alfons till Dostojevskij 2 – röster om Barnkonventionen. I boken kan man läsa Simone Eks berättelse om Barnkonventionens bakgrund och framväxt. Tio författare reflekterar personligt kring någon av artiklarna. Engagerade pedagoger delar med sig av undervisningsexempel från grundskola och gymnasium. Litteraturförslag och bokpresentationer ingår.
Fondi förlag 2015
Beställning 

 

 ab_vepa_

 

Abrahams släktträd
Går att beställa som vepa.
Beställning 
samma_rotter_omslag Dorothea Rosenblad & Fanny Rosenblad
Samma rötter
Abrahams barn i tre religioner
Huvudbok och lärarhandledning i en och samma bok.
Berättelser från judisk, kristen och muslimsk tradition. Introduktion till IE-metoden. Praktiska anvisningar. Förslag till skrivuppgifter m.m.
Illustrationer av Karin Nygårds
Fondi förlag 2004
Beställning

 

 

cover_jpg

 

Det berättas…
En bok om Abrahams Barns julkrubba.
Beställning
integration

 

Integration i praktiken
Undervisningsvideo som visar hur IE-metoden används i religionskunskapsundervisningen och i arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter.
Producerad av Jan Gramner Kulturvideo
Längd: 30 min

Beställning:

Filmen kan beställas genom
Lisbeth Lindvall
(Ange leverans- och fakturaadress och om du önskar VHS eller DVD)
Pris: 375 kr. Porto tillkommer.
en-poet

 

En poet för alla tider – Rumi i Rinkeby
Red. Dorothea Rosenblad
En introduktion till Jalal al-din Rumis lyrik. Han presenteras här av en rad Rumi-kännare med sinsemellan mycket olika perspektiv. Boken är samtidigt en handledning för lärare och andra som vill hämta inspiration hos en poet vars betydelse sträcker sig över åtta sekel.
Fondi förlag 2007
Beställning
muslimska

 

Jan Knappert
Muslimska berättelser
Översättning av Björn Sahlin. Inledning av Ingela Visuri.
Tar fasta på det gemensamma kulturarvet i de stora bokreligionernas berättelser.
Fondi förlag 2005
Beställning
Listiga-raven

 

Birgitta Alleklev – Lisbeth Lindvall
Listiga Räven
Läsinlärning genom skönlitteratur
Beställning:
Genom bokhandeln eller En bok för alla
Listiga-raven-smyger

 

Birgitta Alleklev – Lisbeth Lindvall
Listiga Räven smyger vidare
Litteraturen som väg till kunskap. Från fyra år.
Beställning:
Slut på förlaget.
För information: Elisabet Mattizon Armgard
raven_skriv

 

Listiga Räven
Pilotprojektet med en klass i Kvarnbyskolan i Rinkeby, som under tre år endast läste skön- och facklitteratur filmades och kan beställas som DVD (30 min).

Beställning:
Filmen kan beställas genom Lisbeth Lindvall
artefakten Simon Sorgenfrei
Den religiösa artefakten
Symboler från sex religioner
Beskrivning och fotografier av föremål från hinduisk, buddhistisk, sikhisk, judisk, kristen och muslimsk tradition.
Fondi förlag 2010
Beställning