E och Alfons

Från Alfons till Dostojevskij

Barnkonventionen genom berättelser – ett språkprogram

Från Alfons till Dostojevskij är ett litteraturläsningsprogram med syfte att för såväl pedagoger som barn och ungdomar i skola och förskola konkretisera FN:s konvention om barnets rättigheter.

Eleverna arbetar med berättelser som på ett eller annat sätt speglar Barnkonventionens artiklar. De äldre eleverna läser själva. De yngre barnen lyssnar till högläsning eller berättande. Sedan ”fortsätter” de berättelserna genom att skriva, rita och dramatisera. (IE-metoden)

 30-aug-2010-017

Alla – oavsett ålder och mognad – börjar med Gunilla Bergströms böcker om Alfons Åberg, som innehåller en mängd grundläggande etiska frågeställningar. Erfarenheten visar att inte minst till synes enkla texter är en fruktbar utgångspunkt för träning i empati.

Från Alfons går barnen vidare till andra litterära upplevelser. Alla når inte ända till Dostojevskij. Men det finns många andra berättelser, där unga läsare kan hitta inte bara svaren på sina frågor, utan även – inte minst viktigt – själva frågorna.

alfons2

”Från Alfons till Dostojevskij 2” är en antologi som har FN:s konvention om barnets rättigheter som tema. Boken ger bland annat konkreta verktyg hur man kan arbeta med barnkonventionen i skolan.