Rinkeby bibliotek

 

 

Abrahams Barns Artefaktotek

Abrahams Barn har byggt upp ett Artefaktotek på Rinkeby bibliotek. Artefaktoteket innehåller föremål från sex stora religioner i dagens Sverige: hinduism, buddhism, sikhism, judendom, kristendom och islam. Varje religions föremål ligger i en låda tillsammans med en katalog med bilder, föremålsförteckning samt beskrivningar av föremålen. Alla texter är faktagranskade av personer tillhörande respektive religion. Artefaktoteket syfte är att bidra till nya kunskaper om och ny förståelse för våra stora religioner.

Skolor, institutioner och andra bibliotek kan låna artefaktlådorna för att använda dessa i pedagogisk syfte. Låntagaren förbinder sig att återlämna lådan i dess ursprungliga skick. Lådorna – en för varje religion – finns till utlån och avhämtning på Rinkeby bibliotek.

Kontakta Rinkeby bibliotek för lån av artefaktlådor: 08-508 30 600.

Abrahams Barn Rinkeby

Verksamheten började år 1991 inom ramen för skolans religionsundervisning. Från att ha varit ett experiment i Rinkeby utanför Stockholm har Abrahams Barn utvecklats till att vara en pedagogik som är precis så ämnesövergripande som den svenska skolans läroplan förordar. Abrahams Barn utarbetar och presenterar nu pedagogiska program för skolor i hela Sverige. Abrahams Barn arbetar inom tre huvudområden. Dessa omfattar kulturmöten, språkutveckling samt FN:s konvention om barnets rättigheter.