listiga_raven 

Listiga Räven:
Läsinlärning genom skönlitteratur.

Med inspiration från den nyzeeländska läsinlärningsmetoden ”Whole language” stimuleras elevernas naturliga nyfikenhet på att läsa – och därmed också på att skriva.

Böckerna, både fack – och skönlitteratur får eleverna i möjligaste mån välja själva, med hjälp av pedgoger och bibliotekspersonal. Vanliga läromedel används i så liten utsträckning som möjligt.

Det visar sig att detta sätt att läsa ger barnen bättre allmänbildning och bidrar till deras språkutveckling. Framför allt väcker metoden ett bestående intresse för läsning.

Pilotprojektet med en klass i Kvarnbyskolan i Rinkeby, som under tre år endast läste skön- och facklitteratur filmades och kan beställas som DVD (30 min).

För mer information kontakta: Elisabet Mattizon Armgard