samma_rotter_omslag

Samma Rötter

Religionsundervisning i ett mångkulturellt samhälle

Pedagoger och elever arbetar tillsammans med berättelserna i Bibeln, Koranen och det gemensamma legendmaterialet.

Under arbetets gång finner man likheter och olikheter i de olika traditionerna. Eleverna får själva upptäcka – när de skriver, ritar och dramatiserar – hur mycket människor från alla tider och kulturer har gemensamt.

Genom att ”gå in i” de olika berättelserna och ”ta roller” får eleverna också tillgång till både sitt eget och till varandras kulturarv. Insikten om vad som skiljer och vad som förenar bidrar till att utveckla en ömsesidig respekt hos deltagarna.

Existentiella frågeställningar aktualiseras först när eleverna själva tar upp dem. Samtidigt utvecklar och nyanserar eleverna sitt språk. Deras ordförråd växer genom att den identifikatoriska metoden (IE-metoden) hjälper dem att finna adekvata uttryck även för komplicerade känslor och tankar.

Berättelserna om urfadern Abraham/Ibrahim går tillbaka till tiden före judendom, kristendom och islam. Enligt traditionen bröt han upp från sitt hemland och vandrade länge innan han slog sig ner i det nya land som Gud anvisade honom.

Abrahams och hans familjs öden förmedlar intensiv berättarglädje till barn och ungdomar på skolans alla stadier. Den spröda kärlekshistorien mellan sonen Isak och Rebecka – flickan från det gamla landet – har fortfarande förmåga att röra människors hjärtan. Abrahams sonsonson Josef är en central gestalt i biblisk tradition. I Koranen fyller hans öden ett helt kapitel, det längsta episka avsnittet i muslimernas heliga skrift. Moses är en annan gemensam portalfigur i de tre religionerna. Drottningen av Saba och kung Salomo likaså. Jesus/Isa – den centrala gestalten i den kristna läran – är en viktig profet i islam och omtalas på flera ställen i Koranen.