Abrahams Barn Sigtunastiftelsen

Abrahams Barn är sedan 2005 ett verksamhetsområde inom Sigtunastiftelsen.

Elisabet Mattizon Armgard
Programsekreterare Abrahams Barn
Sigtunastiftelsen
Manfred Björkquists allé 4
Box 57
193 22 Sigtuna
Tel. 08-592 589 98
Elisabet Mattizon Armgard 

Abrahams Barns program på Sigtunastiftelsen

 

2019 – 2023

Vänligen se Kalendarium!

 

2015 – 2018

Vänligen se Tidigare kurser och program!

2014

Torsdag 13 mars 2014 i Riddarhuset, Stockholm
The Global Village Lecture 2014
”Mitt jag formas av mitt språk”
Föreläsning av professor Martin Ingvar, innehavare av Bernard och Barbro Oshers professur i Integrativ Medicin vid Karolinska Institutet.
Utdelning av Abrahams Barns Pris 2014
Årets pristagare är Stiftelsen Läxhjälpen.

Fredag 4 april – lördag 5 april 2014
Berättelser och berättande: Identifikation skapar empati
Den narrativa pedagogiken står i centrum för Abrahams Barns metod och pedagogik. Kursen vill därför inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik. Vi tar upp FN:s konvention om barnets rättigheter genom att utgå från litteratur av olika slag och samtidigt träna språkutveckling. Vi fördjupar oss i empati som teori och praktik samt får prova på en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati. Abrahams Barns empatiprogram Vänner och läsinlärningsprojektet Listiga räven kommer även att presenteras.
Medverkande: Jakob Eklund, docent i psykologi vid Mälardalens högskola som forskar om empati.
Ida Junker, utbildad berättare, drama- och bildpedagog, knuten till berättarkompaniet Fabula storytelling.
Lisbeth Lindvall, bibliotekarie med lång erfarenhet av Abrahams Barns verksamhet i Rinkeby.
Ulla Nestor, lärare som arbetar enligt Abrahams Barns pedagogik på en grundskola i Märsta.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare från förskola, grundskola och särskola.
Plats: Sigtunastiftelsen
Pris inkl helpension: 1 950 kr
För mer information och anmälan senast 20 mars 2014 kontakta Elisabet Mattizon Armgard

Program 4 – 5 april 2014

2013

Torsdag 14 mars 2013 i Riddarhuset, Stockholm
The Global Village Lecture 2013
”Varför känns kristendomen lite tråkig och buddhismen så intressant?”
– Våra vanligaste religionsattityder ur ett religionshistoriskt perspektiv.
David Thurfjell, religionshistoriker och docent i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.
Utdelning av Abrahams Barns Pris 2013
Abrahams Barns Pris delas ut till personer eller organisationer som är förebilder när det gäller att aktivt verka för ett öppet och mångkulturellt samhälle. Livstyckets Kunskaps- och Designcenter i Tensta är årets pristagare.

Fredag 17 – lördag 18 maj 2013
Berättelser och berättande: Identifikation skapar Empati
Kursen vill inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik och storytelling. Vi utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och ger konkreta exempel på hur man kan arbeta med Barnkonventionen genom att läsa skönlitteratur och samtidigt träna språkutveckling. Vi lyfter fram den sociala låtsaslekens betydelse för inlevelse, solidaritet och medkänsla, samt fördjupar oss i betydelsen av empati under en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati. Abrahams Barns empatiprogram Vänner och läsinlärningsprojektet Listiga räven presenteras.
Medverkande: Simone Ek, barnrättsexpert som arbetat 30 år på Rädda Barnen och under 10 år varit chef för Rädda Barnen International i Genève när Konventionen om barnets rättigheter formulerades.Ida Junker, fil.kand., utbildad berättare, drama- och bildpedagog, knuten till berättarkompaniet Fabula storytelling. Lisbeth Lindvall, bibliotekarie med lång erfarenhet av Abrahams Barns verksamhet i Rinkeby. Ulla Nestor, lärare som arbetar enligt Abrahams Barns pedagogik på grundskola i Märsta. Margareta Öhman, leg.psykolog, familjeterapeut, barnkulturvetare och författare till bl. a. ”Empati genom lek och språk”.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare från förskola, grundskola och särskola.
Plats: Sigtunastiftelsen

Program 17 – 18 maj 2013

Fredag 11 oktober – lördag 12 oktober 2013
Att undervisa om Abrahams Barn
Kursen inspirerar till metodutveckling för skolans undervisning i det mångkulturella samhället och innehåller föreläsningar, skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati och Abrahams Barns artefaktotek. Kursen behandlar också de nya ämnes- och kursplanerna för religionskunskapen, deras centrala innehåll och kunskapskrav.
Medverkande: Jenny Berglund, lektor i religionsvetenskap och ansvarig för religionsvetenskapliga kurser för blivande religionskunskapslärare vid Södertörns högskola. Ola Björlin, läromedelsförfattare och gymnasielärare i religionskunskap och filosofi i Västerås. Malin Löfstedt, lektor i religionsdidaktik och etik och ansvarig för lärarkurser på Teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Malin Mattsson Flennegård, läromedelsförfattare och gymnasielärare i religionskunskap och svenska i Nyköping. Ingela Visuri, gymnasielärare i religionskunskap i Stockholm och högskoleadjunkt i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.
Målgrupp: Pedagoger, lärare och bibliotekarier från grundskola och gymnasium
Plats: Sigtunastiftelsen
Pris inkl helpension: 1 950 kr
För mer information och anmälan senast 26 september kontakta Elisabet Mattizon Armgard

Program
11 – 12 oktober 2013

Fredag 18 oktober 2013 kl 9.30 – 16.00
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba
Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns julkrubba. Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns julkrubba berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.
Plats: Sigtunastiftelsen
Pris
: 400 kr inkl kaffe, lunch och material.
För mer information och anmälan senast 10 oktober kontakta Elisabet Mattizon Armgard

2012

Torsdag 22 mars 2012
The Global Village Lecture 2012
Mänskliga rättigheter – människorna bakom artiklarna
Föreläsning av Ove Bring, professor emeritus i internationell rätt och ledamot av Kungl Vitterhetsakademien
Utdelning av Abrahams Barns Pris 2012
Abrahams Barns Pris delas ut till personer eller organisationer som är förebilder när det gäller att aktivt verka för ett öppet och mångkulturellt samhälle.

Inbjudan

Fredag 11 – lördag 12 maj 2012
Berättelser och berättande: Identifikation skapar empati
Kursen vill inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik och storytelling. Vi tar upp frågan om barnets bästa och ger konkreta exempel på hur man kan arbeta med FN:s konvention om barnets rättigheter genom att läsa skönlitteratur och samtidigt träna språkutveckling. Vi lyfter fram den sociala låtsaslekens betydelse för inlevelse, solidaritet och medkänsla, samt fördjupar oss i betydelsen av empati under en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati. Abrahams Barns empatiprogram ”Vänner” och läsinlärningsprojektet ”Listiga räven” presenteras.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare från förskola, grundskola och särskola.
Medverkande: Ida Junker, fil.kand., utbildad berättare, drama- och bildpedagog, knuten till berättarkompaniet Fabula storytelling. Lisbeth Lindvall, bibliotekarie med lång erfarenhet av Abrahams Barns verksamhet i Rinkeby. Ulla Nestor, lärare som arbetar enligt Abrahams Barns pedagogik på grundskola i Märsta. Staffan Nilsson, teol.dr. i etik, lektor i religionsvetenskap och lärarutbildare vid Södertörns högskola. Margareta Öhman, leg.psykolog, familjeterapeut, barnkulturvetare och författare till bl. a. ”Empati genom lek och språk”.
Plats: Sigtunastiftelsen

Program 11 -12 maj 2012

Fredag 12 oktober – lördag 13 oktober 2012
Att undervisa om Abrahams Barn
Kursen inspirerar till metodutveckling för skolans undervisning i det mångkulturella samhället och innehåller föreläsningar, skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati och Abrahams Barns artefaktotek. Kursen behandlar också de nya ämnes- och kursplanerna för religionskunskapen, deras centrala innehåll och kunskapskrav.
Medverkande: Jenny Berglund, lektor i religionsvetenskap och ansvarig för religionsvetenskapliga kurser för blivande religionskunskapslärare vid Södertörns högskola. Ola Björlin, läromedelsförfattare och gymnasielärare i religionskunskap och filosofi i Västerås. Malin Löfstedt, lektor i religionsdidaktik och etik och ansvarig för lärarkurser på Teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Malin Mattsson Flennegård, läromedelsförfattare och gymnasielärare i religionskunskap och svenska i Nyköping. Ingela Visuri, gymnasielärare i religionskunskap i Stockholm och högskoleadjunkt i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.
Målgrupp: Pedagoger, lärare och bibliotekarier från grundskola och gymnasium
Plats: Sigtunastiftelsen

Program 12 – 13 oktober 2012

Fredag 19 oktober 2012 kl 9.30 – 16.00
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba (Sigtunastiftelsen)
Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns julkrubba. Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns julkrubba berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.

2011

Fredag 11 februari 2011
Abrahams Barns metod och pedagogik
En introduktion och presentation av Abrahams Barns verksamhet. En förmiddag i Sigtunastiftelsens bibliotek som avslutas med lunch.

Torsdag 31 mars 2011 i Kungliga Biblioteket, Stockholm
The Global Village Lecture 2011
Vilken roll spelar Europas andliga rötter i den interreligiösa dialogen?
Föreläsning av Ulla Gudmundson, Sveriges ambassadör vid Den Heliga Stolen och på Malta.
Utdelning av Abrahams Barns Pris 2011
Abrahams Barns Pris delas ut till personer eller organisationer som är förebilder när det gäller att aktivt verka för ett öppet och mångkulturellt samhälle.

Fredag 13 – lördag 14 maj 2011
Berättelser och berättande: Identifikation skapar empati
Kursen vill inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik och storytelling. Vi lyfter fram betydelsen av empati, som vi också fördjupar oss i under en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati. Kursen tar upp konkreta exempel på hur man kan arbeta med FN:s konvention om barnets rättigheter genom att läsa skönlitteratur och samtidigt träna språkutveckling. Abrahams Barns empatiprogram ”Vänner” och läsinlärningsprojektet ”Listiga räven” presenteras. Vi får även möjlighet att samtala om barns och ungas livsfrågor.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare från förskola, grundskola och särskola.
Medverkande: Liza Haglund, filosofipedagog med lång erfarenhet som samtalsledare för barn och ungdomars filosoferande, lärarutbildare på Södertörns högskola och författare till faktaböcker om filosofi för unga. Ulla Holm, docent, leg. psykolog och författare till bl.a. ”Empati: att förstå andra människors känslor.” Ida Junker, fil.kand., utbildad berättare, drama- och bildpedagog, knuten till berättarkompaniet Fabula storytelling. Lisbeth Lindvall, bibliotekarie med lång erfarenhet av Abrahams Barns verksamhet i Rinkeby. Ulla Nestor, lärare som arbetar enligt Abrahams Barns pedagogik på grundskola i Märsta.

Program
Kurs-information

Fredag 16 september 2011
Identifikation skapar empati
En introduktion av Abrahams Barns verksamhet för de yngsta barnen. Empatiprogrammet ”Vänner” och IE-metoden (Identifikation skapar Empati) presenteras. Dessutom visas hur man genom berättelser kan arbeta med FN:s konvention om barnets rättigheter.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare från förskola, lågstadium och särskola.
I samverkan med Märsta bibliotek.

Fredag 30 september – lördag 1 oktober 2011
Att undervisa om Abrahams Barn
Kursen inspirerar till metodutveckling för skolans undervisning i det mångkulturella samhället och innehåller föreläsningar, muntligt berättande, skrivarverkstad, Abrahams Barns artefaktotek och föreställningen ”Sprunget ur källan” om Sara och Hagar.
Medverkande: Antoon Geels, professor i religionspsykologi vid Lunds universitet med särskilt intresse för interspiritualitet som en väg till ökat samförstånd mellan kulturer. Ida Junker, fil.kand., utbildad berättare, drama- och bildpedagog, knuten till berättarkompaniet Fabula storytelling i Stockholm. Malin Löfstedt, lektor i religionsdidaktik och etik och ansvarig för lärarkurser vid Uppsala universitet. Malin Mattsson Flennegård, läromedelsförfattare och gymnasielärare i religionskunskap och svenska i Nyköping. Ingela Visuri, gymnasielärare i religionskunskap i Stockholm och högskoleadjunkt i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Yvonne Iversen, dramaturg och manusförfattare, Stockholm. Jennifer Iversen och Kajsa Johansson Vondracek, skådespelare och elever på estetiska programmet inriktning teater på S:t Eriks gymnasium i Stockholm.
Målgrupp: Pedagoger, lärare och bibliotekarier från grundskola och gymnasium

Program

Fredag 14 oktober 2011
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba
Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns julkrubba. Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns julkrubba berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.

Tisdag 1 november 2011
Att undervisa i ett mångkulturellt klassrum
Studiedagen är tänkt att inspirera till nya metoder, fokusera på konkreta verktyg och vara ett komplement till dagens religionsundervisning. Abrahams Barns metod och pedagogik presenteras liksom Sensus mångfaldsarbete där bland annat Sveriges multireligiösa guider och Sveriges muslimska fredsagenter ingår. Fredsagenterna består av unga muslimer som berättar om islam och fred.
En halvdag i studieförbundet Sensus lokaler på Medborgarplatsen 4 i Stockholm.
Målgrupp: Pedagoger från skolans alla stadier.
I samverkan med Sensus

Lördag 12 november 2011
Barnkonventionen för de yngsta med Pernilla Stalfelt
Pernilla Stalfelt som är barnboksförfattare, illustratör och museipedagog håller i en eftermiddag i Sigtunastiftelsens bibliotek. Det blir ett författarmöte där Pernilla Stalfelt utgår från böckerna ”Lika som bär” och ”Alla barns rätt. En bilderbok om Barnkonventionen 20 år”. Men även en kreativ workshop där barn från 6 år är välkomna att delta.
I samverkan med Märsta bibliotek

Måndag 28 november – tisdagen 20 december 2011
Visning av Abrahams Barns Julkrubba i Sigtunastiftelsens bibliotek
Abrahams Barns Julkrubba är unik; den berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen. Julkrubban visas för grupper från skola och förskola, i syfte att erbjuda barn, ungdomar – och vuxna – ett tankeväckande och gränsöverskridande möte.
En visning är gratis och tar ca 30 minuter.
För vuxengrupper skräddarsys visningen utifrån intresse och behov.