Abrahams Barns Artefaktotek

Abrahams Barns artefaktotek, som för närvarande finns på biblioteket i Rinkeby, på Sigtuna kommunbibliotek, på Sigtunastiftelsen och på skolbibliotekscentralen i Lund, innehåller föremål från de sex världsreligioner som är representerade i Sverige idag.

I Sigtunastiftelsens bibliotek kan besökare se artefakter från de tre abrahamitiska religionerna judendom, kristendom och islam.

I Rinkeby bibliotek finns dessutom föremål från hinduism, buddhism och sikhism, i sex separata lådor som lånas ut efter beställning. Till varje föremål hör en beskrivning och en förklaring till vad de symboliserar och hur artefakterna används i de olika religionerna. Samlingarna är tänkta att vara ett hjälpmedel i undervisningen för att konkretisera och levandegöra det som föremålen representerar.

Skolor, bibliotek och liknande institutioner kan låna föremålen för att bättre och enklare kunna levandegöra:

• judendom
• kristendom
• islam
• hinduism
• buddhism
• sikhism

Genom att i undervisning och annan pedagogisk verksamhet låta elever se och känna på de olika föremålen, nås större kunskap och respekt för religion och religiositet.

Föremålen ligger i lådor – en för varje religion – tillsammans med en katalog innehållande en förteckning över föremålen, färgfotografier av dem samt beskrivningar av hur de används och vilken betydelse de har. Alla texter är faktagranskade av personer tillhörande respektive religion.

Det är Abrahams Barns förhoppning att Artefaktoteket ska kunna bidra till nya kunskaper om och ny förståelse för våra stora religioner.

Utlån av artefakter i Rinkeby, Lund och Märsta

Kontakta Rinkeby bibliotek för lån av artefaktlådor.

Kontakta skolbibliotekscentralen i Lund för lån av artefaktlådor.

Kontakta Märsta bibliotek i Sigtuna för lån av en artefaktväska. Ett urval religiösa föremål från sex världsreligioner finns samlade i en stor kabinväska på hjul.