Abrahams Barn Rinkeby

Abrahams Barn startade i Rinkeby 1991. Idén till verksamheten uppkom när det stod klart att läroplanen och undervisningsmaterialet i ämnet religionskunskap inte fungerade med elevgrupper där majoriteten hade en annan bakgrund än etnisk svensk.

Det föll sig naturligt att första samarbetspartnern för Abrahams Barn blev folkbiblioteket i Rinkeby. På den tiden var hela projektet lite kontroversiellt eftersom folkbibliotek i allmänhet inte la någon större vikt vid religionslitteraturen. Oftast var denna avdelning både bortglömd och styvmoderligt behandlad.

Att bygga upp Abrahams Barn med biblioteksprofil tyckte vi alla var roligt och kreativt. Vi började t ex med att åskådliggöra skapelseteologin med en levande maskkompost! För att vara extra pedagogiskt tydliga gjorde vi ”En liten lektion i religionshistoria”. I fem montrar åskådliggjordes berättelsen om Abraham och hans familj fram till profeten Muhammeds födelse. De små figurerna i montrarna var skapade av Susanne Nordqvist. Installationen blev också ljudsatt och biblioteksbesökaren i Rinkeby kunde lyssna till de olika berättelserna på fyra olika språk, förutom svenska och engelska även arabiska och turkiska.

Grunden till bibliotekssamarbetet startade med en boksamling som placerades centralt i biblioteksrummet. Den ekonomiska grundplåten till samlingen kom från Johanniterorden och Kungliga Patriotiska Sällskapet. I början gav Spånga Församlig ett årligt ekonomiskt bidrag för att boksamlingens bestånd skulle kunna hålla en hög, aktuell och ytterst välsorterad standard.

Idén om en Abrahams Barns Julkrubba med figurer från Bibeln och Koranen tillkom med stöd både från Rinkeby Stadsdelsförvaltning och Spånga Församling. Julkrubban blev snart en succé och bibliotekspersonalen började bjuda in förskola och skola till visningar.

Behovet att utforma kurser och författa utbildningsmaterial blev allt mer angeläget. Dels för att sprida idén om Abrahams barns Julkrubba, men framförallt för att sprida kunskapen om IE- metoden och den narrativa pedagogiken.

Läs och skrivprojektet Listiga Räven startade som ett samarbetsprojekt mellan biblioteket och Kvarnbyskolan i Rinkeby. Även här utvecklade Abrahams Barn IE-metoden och några av våra delprogram – Samma rötter, Kulturer i Möte, Från Alfons till Dostojevskij och Vänner. Utöver detta ordnades skrivarverkstäder i samarbete med biblioteket. Ett par av dessa verkstäder resulterade i böckerna ”Jag söker min stjärna” och ”Rumi i Rinkeby – en poet för alla tider”

Abrahams Barns Artefaktotek innehåller föremål från sex världsreligioner. Rinkeby bibliotek var det första bibliotek i Sverige som lånade ut religiösa föremål. Nu sprider sig denna idé till andra bibliotek.