Tidigare kurser och program

2018

Fredag 2 februari – lördag 3 februari 2018
Abrahams Barns skrivarkurs med Ulf Nilsson
Tillsammans med Ulf Nilsson utvecklar vi skrivandet genom en fördjupning och fokusering på det skriftliga berättandet med hjälp av Abrahams Barns narrativa metod Identifikation skapar Empati. Vi utgår från allmänmänskliga berättelser med existentiellt innehåll hämtade från det gemensamma legendmaterialet med rötter i judendom, kristendom och islam. Dagarna önskar ge inspiration och verktyg för fortsatt språkutveckling i det mångkulturella klassrummet.
Medverkande: Ulf Nilsson har varit barnboksförfattare i hela sitt liv och skrivit ungefär 120 böcker. Mest kända är kanske Min lilla Syster Kanin och Adjö, herr Muffin. Men han har också skrivit kring existentiella frågor och tro, bland annat i Mästaren och de fyra skrivarnasom fick Augustpriset 1994.
Målgrupp: Lärare och pedagoger som önskar fördjupa det kreativa skrivandet i sin pedagogiska verksamhet.
Plats: Sigtunastiftelsen
Program 2 – 3 februari 2018
Kursbeskrivning 2 – 3 februari 2018

 

Torsdag 26 april i Riddarhuset, Stockholm
The Global Village Lecture 2018
”Att skriva om det svåra

– Var hittar man berättelsen och hur förhåller man sig till fakta och fiktion?”
Föreläsning av Christina Wahldén, författare och journalist. Hon har ofta skrivit om våld mot kvinnor och barn samt böcker på lättläst svenska för nyanlända. Fick Fadimes minnesfonds Fadimepris 2013. Medlem i Svenska PEN.
Abrahams Barns Pris 2018
tilldelas Jan Henningsson, arabist, tidigare direktör vid Svenska Institutet i Alexandria och ämnesråd för interreligiösa frågor
Inbjudan 26 april 2018
Pressmeddelande Abrahams Barns Pris 2018
Utdrag ur Christina Wahldéns föreläsning på The Global Village Lecture 2018
Jan Henningssons tacktal 26 april 2018

 

Fredag 4 maj– lördag 5 maj 2018
Berättelser och berättande: Identifikation skapar empati
Den narrativa pedagogiken står i centrum för Abrahams Barns metod och pedagogik. Kursen vill därför inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik. Vi tar upp FN:s konvention om barnets rättigheter genom att utgå från litteratur av olika slag och samtidigt träna språkutveckling. Vi fördjupar oss i empati som teori och praktik samt får prova på en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati. Abrahams Barns empatiprogram Vänner presenteras.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare från förskola, grundskola och särskola.
Medverkande: Jakob Håkansson (fd Eklund), docent i psykologi vid Mälardalens högskola som forskar om empati. Ida Junker, utbildad berättare, drama- och bildpedagog, knuten till berättarkompaniet Fabula storytelling. Ulla Nestor, lärare som arbetar enligt Abrahams Barns pedagogik på en grundskola i Märsta.
Pris inkl helpension: 1 950 kr
Plats: Sigtunastiftelsen
För detaljerat kursprogram och anmälan senast den 19 april kontakta:
elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98
Program 4 – 5 maj 2018
Kursbeskrivning 4 – 5 maj 2018

 

 

Fredag 14 september 2018 kl 9.30 – 16.00
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba
Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns Julkrubba. Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns Julkrubba berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.
Pris: 400 kr inkl kaffe, lunch och material.
Anmälan senast 6 september till elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98

 

Fredag 12 oktober 2018
Att undervisa om Abrahams Barn
Kursen inspirerar till metodutveckling för skolans undervisning i det mångkulturella samhället. Vi fokuserar på undervisning om de mänskliga rättigheterna, en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati och hur man kan använda Abrahams Barns artefaktotek med religiösa föremål i klassrummet. Kursen behandlar också ämnes- och kursplanerna för religionskunskapen, deras centrala innehåll och kunskapskrav.
Medverkande:
Ola Björlin, läromedelsförfattare och lärarutbildare som undervisat i religionskunskap och filosofi på gymnasiet i Västerås.
Malin Mattsson Flennegård, läromedelsförfattare och gymnasielärare i religionskunskap och svenska i Nyköping.
Målgrupp: Pedagoger, lärare och bibliotekarier från grundskola och gymnasium
Pris: 500 kr inkl kaffe och lunch.
För mer information och detaljerat program kontakta Elisabet Mattizon Armgard.
Anmälan senast 4 oktober till elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98

Program: Att undervisa om Abrahams Barn 12 oktober 2018

 

Tisdag 4 december – torsdag 20 december 2018
Visning av Abrahams Barns Julkrubba i Sigtunastiftelsens bibliotek
Abrahams Barns Julkrubba är unik; den berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen. Julkrubban visas för grupper från skola och förskola, i syfte att erbjuda barn, ungdomar – och vuxna – ett tankeväckande och gränsöverskridande möte.
En visning är gratis och tar ca 30 minuter.
För vuxengrupper skräddarsys visningen utifrån intresse och behov.
Bokning av visning: elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98

 

Tisdag 4 december – torsdag 20 december 2018
Visning av Abrahams Barns Julkrubba i Sigtunastiftelsens bibliotek
Abrahams Barns Julkrubba är unik; den berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen. Julkrubban visas för grupper från skola och förskola, i syfte att erbjuda barn, ungdomar – och vuxna – ett tankeväckande och gränsöverskridande möte.
En visning är gratis och tar ca 30 minuter.
För vuxengrupper skräddarsys visningen utifrån intresse och behov.
Bokning av visning: elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98
Inbjudan till visning av Abrahams Barns Julkrubba 2018

2017

Fredag 3 februari – lördag 4 februari 2017
Abrahams Barns skrivarkurs med Ulf Nilsson
Tillsammans med Ulf Nilsson utvecklar vi skrivandet genom en fördjupning och fokusering på det skriftliga berättandet med hjälp av Abrahams Barns narrativa metod Identifikation skapar Empati. Vi utgår från allmänmänskliga berättelser med existentiellt innehåll hämtade från det gemensamma legendmaterialet med rötter i judendom, kristendom och islam. Dagarna önskar ge inspiration och verktyg för fortsatt språkutveckling i det mångkulturella klassrummet.
Medverkande: Ulf Nilsson har varit barnboksförfattare i hela sitt liv och skrivit ungefär 120 böcker. Mest kända är kanske Min lilla Syster Kanin och Adjö, herr Muffin. Men han har också skrivit kring existentiella frågor och tro, bland annat i Mästaren och de fyra skrivarna som fick Augustpriset 1994.
Målgrupp: Lärare och pedagoger.
Pris inkl helpension: 1 750 kr
Plats: Sigtunastiftelsen
elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98
program
kursbeskrivning

 

Torsdag 27 april i Riddarhuset, Stockholm 18.00 – ca 20.00
The Global Village Lecture 2017
Uppdrag fred – sex år av krig i Syrien
FN:s särskilda sändebud för Syrien Staffan de Mistura och ambassadör Birgitta Holst Alani
Föreläsningen hålls på engelska

Utdelning av Abrahams Barns Pris 2017 som går till Vox Pacis – Fredens Röst
Abrahams Barns Pris delas ut till personer eller organisationer som är förebilder när det gäller att aktivt verka för ett öppet och mångkulturellt samhälle.
Fri entré! Registrering 17.30.
Bindande anmälan senast 19 april: elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98
Inbjudan 27 april 2017

 

Fredag 5 maj– lördag 6 maj 2017
Berättelser och berättande: Identifikation skapar empati
Den narrativa pedagogiken står i centrum för Abrahams Barns metod och pedagogik. Kursen vill därför inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik. Vi tar upp FN:s konvention om barnets rättigheter genom att utgå från litteratur av olika slag och samtidigt träna språkutveckling. Vi fördjupar oss i empati som teori och praktik samt får prova på en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati. Abrahams Barns empatiprogram Vänner  presenteras, liksom hur flerspråkighet kan uppmuntra till språkglädje.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare från förskola, grundskola och särskola.
Medverkande: Jakob Eklund, docent i psykologi vid Mälardalens högskola som forskar om empati. Ida Junker, utbildad berättare, drama- och bildpedagog, knuten till berättarkompaniet Fabula storytelling. Ulla Nestor, lärare som arbetar enligt Abrahams Barns pedagogik på en grundskola i Märsta. Karin Sohlgren, fd barnbibliotekarie med inriktning på barns flerspråkighet, som driver NDIO kultur & kommunikation.
Pris inkl helpension: 1 950 kr
Plats: Sigtunastiftelsen
elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98
Anmäl senast den 20 april.
program
kursbeskrivning

 

Fredag 8 september 2017 kl 9.30 – 16.00
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba
Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns Julkrubba. Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns Julkrubba berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.
Plats: Sigtunastiftelsens bibliotek
Pris: 400 kr inkl kaffe, lunch och material
För mer information och anmälan senast 31 augusti kontakta Elisabet Mattizon Armgard

 

Fredag 20 oktober – lördag 21 oktober 2017
Att undervisa om Abrahams Barn
Kursen inspirerar till metodutveckling för skolans undervisning i det mångkulturella samhället och innehåller föreläsningar, skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati och Abrahams Barns artefaktotek. Kursen behandlar också ämnes- och kursplanerna för religionskunskapen, deras centrala innehåll och kunskapskrav.
Medverkande:
Ola Björlin, läromedelsförfattare och lärarutbildare som undervisat i religionskunskap och filosofi på gymnasiet i Västerås.
Malin Löfstedt, gymnasielärare, lektor och forskare i religionsdidaktik vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet.
Malin Mattsson Flennegård, läromedelsförfattare och gymnasielärare i religionskunskap och svenska i Nyköping.
Ingela Visuri, doktorand i religionsvetenskap vid högskolan i Gävle.
Målgrupp: Pedagoger, lärare och bibliotekarier från grundskola och gymnasium.
Plats: Sigtunastiftelsen
Pris inkl helpension: 1 950 kr
För mer information och anmälan senast 5 oktober kontakta Elisabet Mattizon Armgard

Program 20 – 21 oktober 2017

Att undervisa om Abrahams Barn 20 – 21 oktober 2017

 

Tisdag 5 december – onsdag 20 december 2017
Visning av Abrahams Barns Julkrubba i Sigtunastiftelsens bibliotek
Abrahams Barns Julkrubba är unik; den berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen. Julkrubban visas för grupper från skola och förskola, i syfte att erbjuda barn, ungdomar – och vuxna – ett tankeväckande och gränsöverskridande möte.
En visning är gratis och tar ca 30 minuter.
För vuxengrupper skräddarsys visningen utifrån intresse och behov.
Bokning av visning: elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98

Inbjudan till visning av Abrahams Barrns Julkrubba 2017

2016

Fredag 5 februari – lördag 6 februari 2016
Abrahams Barns skrivarkurs med Ulf Nilsson
Tillsammans med Ulf Nilsson utvecklar vi skrivandet genom en fördjupning och fokusering på det skriftliga berättandet med hjälp av Abrahams Barns narrativa metod Identifikation skapar Empati. Vi utgår från allmänmänskliga berättelser med existentiellt innehåll hämtade från det gemensamma legendmaterialet med rötter i judendom, kristendom och islam. Dagarna önskar ge inspiration och verktyg för fortsatt språkutveckling i det mångkulturella klassrummet.
Medverkande: Ulf Nilsson har varit barnboksförfattare i hela sitt liv och skrivit ungefär 120 böcker. Mest kända är kanske Min lilla Syster Kanin och Adjö, herr Muffin. Men han har också skrivit kring existentiella frågor och tro, bland annat i Mästaren och de fyra skrivarna som fick Augustpriset 1994.
Målgrupp: Lärare och pedagoger.
Pris inkl helpension: 1 650 kr
Plats: Sigtunastiftelsen
elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98
Program
Kursinformation

 

Torsdag 17 mars 2016 kl 19.00
Vänner – ett empatiprogram som bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter
Elisabet Mattizon Armgard, från Abrahams Barn på Sigtunastiftelsen, presenterar ”Vänner” och hur det kan användas för barn från 4 år på förskola, i förskoleklass, i särskola och på flyktingboende.
Samarrangemang mellan Abrahams Barn och Biblioteket Väster.
Öppen föreläsning på Biblioteket Väster i Lund.

 

Fredag 18 mars 2016 kl 9.00 – 12.30
Kostnadsfri fortbildning på Biblioteket Väster i Lund:
Vänner – ett empatiprogram som bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter
För detaljerad information vänligen se program nedan:
Program

 

Fredag 8 april – lördag 9 april 2016
Berättelser och berättande: Identifikation skapar empati
Den narrativa pedagogiken står i centrum för Abrahams Barns metod och pedagogik. Kursen vill därför inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik. Vi tar upp FN:s konvention om barnets rättigheter genom att utgå från litteratur av olika slag och samtidigt träna språkutveckling. Vi fördjupar oss i empati som teori och praktik samt får prova på en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati. Abrahams Barns empatiprogram Vänner kommer även att presenteras.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare från förskola, grundskola och särskola.
Medverkande: Jakob Eklund, docent i psykologi vid Mälardalens högskola som forskar om empati. Ida Junker, utbildad berättare, drama- och bildpedagog, knuten till berättarkompaniet Fabula storytelling. Ulla Nestor, lärare som arbetar enligt Abrahams Barns pedagogik på en grundskola i Märsta.
Pris inkl helpension: 1 950 kr
Plats: Sigtunastiftelsenelisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98
Program
Kursinformation

 

Torsdag 28 april 2016 i Riddarhuset, Stockholm 18.00 – ca 20.00
The Global Village Lecture 2016
Vad händer i Mellanöstern och varför?
Föreläsning av Bitte Hammargren, Mellanösternanalytiker och redaktör på Utrikespolitiska institutet.
Utdelning av Abrahams Barns Pris 2016
Årets pris kommer att tilldelas Karin Sohlgren, NDIO kultur & kommunikation.
Fri entré! Registrering 17.30.
elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98
Inbjudan

 

Fredag 16 september 2016 kl 9.30 – 16.00
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba
Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns Julkrubba. Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns Julkrubba berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.
Plats: Sigtunastiftelsens bibliotek
Pris: 400 kr inkl kaffe, lunch och material
För mer information och anmälan senast 8 september, kontakta Elisabet Mattizon Armgard

 

Fredag 7 oktober – lördag 8 oktober 2016
Att undervisa om Abrahams Barn
Kursen inspirerar till metodutveckling för skolans undervisning i det mångkulturella samhället och innehåller föreläsningar, skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati och Abrahams Barns artefaktotek. Kursen behandlar också ämnes- och kursplanerna för religionskunskapen, deras centrala innehåll och kunskapskrav.
Målgrupp: Pedagoger, lärare och bibliotekarier från grundskola och gymnasium.
Plats: Sigtunastiftelsen
Pris:1950 kr inkl helpension (kost och logi) och kursavgift
För mer information och anmälan senast 20 september, kontakta Elisabet Mattizon Armgard
Kursinformation
Program

 

Torsdag 17 november – lördag 19 november 2016
Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö
Abrahams Barn finns representerat på Fredstorget, ett av utställartorgen.
MR-dagarna

 

Tisdag 29 november – tisdag 20 december 2016
Visning av Abrahams Barns Julkrubba i Sigtunastiftelsens bibliotek
Abrahams Barns Julkrubba är unik; den berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen. Julkrubban visas för grupper från skola och förskola, i syfte att erbjuda barn, ungdomar – och vuxna – ett tankeväckande och gränsöverskridande möte.
En visning är gratis och tar ca 30 minuter.
För vuxengrupper anpassas visningen utifrån intresse och önskemål.
Bokning av visning: Elisabet Mattizon Armgard

 

Fredag 25 november – fredag 30 december 2016
Abrahams Barns Julkrubba på Biblioteket Väster i Lund
Abrahams Barns Julkrubba är unik; den berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Julkrubban sätts upp i biblioteket av Abrahams Barn Skåne i samverkan med Fågelskolan i Lund.
Bokning av visning: Linnea Hahn

 


2015

Torsdag 19 mars 2015 i Riddarhuset, Stockholm 18.00 – ca 20.00
The Global Village Lecture 2015
Barnkonventionen 25 år – lärdomar och utmaningar.
Föreläsning av Simone Ek, barnrättsexpert som arbetat 30 år på Rädda Barnen och under 10 år varit chef för Rädda Barnen International i Genève när Konventionen om barnets rättigheter formulerades.
Utdelning av Abrahams Barns Pris 2015
Abrahams Barns Pris delas ut till personer eller organisationer som är förebilder när det gäller att aktivt verka för ett öppet och mångkulturellt samhälle. Abrahams Barns Pris 2015 tilldelas Kompisbyrån.
Inbjudan 19 mars 2015
Torsdag 16 april kl 15.00
”Från Alfons till Dostojevskij 2 – röster om Barnkonventionen”
Boken presenteras av redaktör Petra Alfe Åslund på ”LitteraLund” – konferens om barn- och ungdomslitteratur i Lund.
LitteraLund 16 – 17 april 2015
Fredag 17 april kl 11.30 – lördag 18 april kl 16.00
Abrahams Barns skrivarkurs med Ulf Nilsson
Tillsammans med Ulf Nilsson utvecklar vi skrivandet genom en fördjupning och fokusering på det skriftliga berättandet med hjälp av Abrahams Barns narrativa metod Identifikation skapar Empati. Vi utgår från allmänmänskliga berättelser med existentiellt innehåll hämtade från det gemensamma legendmaterialet med rötter i judendom, kristendom och islam. Dagarna önskar ge inspiration och verktyg för fortsatt språkutveckling i det mångkulturella klassrummet.
Medverkande: Ulf Nilsson har varit barnboksförfattare i hela sitt liv och skrivit ungefär 120 böcker. Mest kända är kanske Min lilla Syster Kanin och Adjö, herr Muffin. Men han har också skrivit kring existentiella frågor och tro, bland annat i Mästaren och de fyra skrivarna som fick Augustpriset 1994.
Målgrupp: Lärare och pedagoger som önskar fördjupa det kreativa skrivandet i sin pedagogiska verksamhet.
Plats: Sigtunastiftelsen
Program 17 – 18 april 2015
Kursbeskrivning 17 – 18 april 2015
Fredag 8 maj – lördag 9 maj
Berättelser och berättande: Identifikation skapar empati
Den narrativa pedagogiken står i centrum för Abrahams Barns metod och pedagogik. Kursen vill därför inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik. Vi tar upp FN:s konvention om barnets rättigheter genom att utgå från litteratur av olika slag och samtidigt träna språkutveckling. Vi fördjupar oss i empati som teori och praktik samt får prova på en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati. Abrahams Barns empatiprogram Vänner och läsinlärningsprojektet Listiga Räven kommer även att presenteras.
Medverkande: Jakob Eklund, docent i psykologi vid Mälardalens högskola som forskar om empati. Ida Junker, utbildad berättare, drama- och bildpedagog, knuten till berättarkompaniet Fabula storytelling. Lisbeth Lindvall, bibliotekarie med lång erfarenhet av Abrahams Barns verksamhet i Rinkeby. Ulla Nestor, lärare som arbetar enligt Abrahams Barns pedagogik på en grundskola i Märsta.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare från förskola, grundskola och särskola.
Plats: Sigtunastiftelsen
Program 8 – 9 maj 2015
Kursbeskrivning 8 – 9 maj 2015
Lördag 11 juli 2015
Barnkonventionen och Världskulturen
Petra Alfe Åslund presenterar ”Från Alfons till Dostojevskij 2”. Petra Alfe Åslund tar upp hur man kan konkretisera och förklara Barnkonventionen utifrån skönlitterära berättelser. Och hur man kan använda IE-metoden för elever från förskolan till gymnasiet. Per Wickenberg medverkar i ”Från Alfons till Dostojevskij 2” med en personlig reflektion kring artiklarna 12 och 28 i Barnkonventionen. Per Wickenberg kommer att berätta om sitt internationella SIDA-finansierade projekt att utbilda barnrättsagenter från länder på SIDA:s lista. Programmet är en del utav Pegasus Internationella dockteaterfestival
Plats: Teaterträdgården Pegasus i Hög, Skåne.
Söndag 12 juli 2015
Från Alfons till Dostojevskij
– FN:s konvention om barnets rättigheter via skönlitteratur och Abrahams Barns metod.

Petra Alfe Åslund, redaktör och lärare i svenska som andraspråk, och Linnea Hahn, ordförande i föreningen Abrahams Barn Skåne. Föreläsningen ingår i föredragsserien Öppen mot världen som arrangeras av Convenium Österlen
Utställning om Abrahams Barn den 29 juni till den 31 juli.
Plats: Kiviks kapell på Österlen, Skåne.
Fredag 2 oktober – lördag 3 oktober 2015
Att undervisa om Abrahams Barn
Kursen inspirerar till metodutveckling för skolans undervisning i det mångkulturella samhället och innehåller föreläsningar, skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati och Abrahams Barns artefaktotek. Kursen behandlar också ämnes- och kursplanerna för religionskunskapen, deras centrala innehåll och kunskapskrav.
MedverkandeJenny Berglund, docent i religionsvetenskap vid Södertörns högskola och forskare i religionsdidaktik med fokus på islamisk religionsundervisning. Ola Björlin, läromedelsförfattare och lärarutbildare som undervisat i religionskunskap och filosofi på gymnasiet i Västerås. Malin Löfstedt, lärare i religionskunskap som numera forskar och undervisar i religionsdidaktik vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Malin Mattsson Flennegård, läromedelsförfattare och gymnasielärare i religionskunskap och svenska i Nyköping. Ingela Visuri, doktorand i religionsvetenskap vid högskolan i Gävle.
Målgrupp: Pedagoger, lärare och bibliotekarier från grundskola och gymnasium
Plats: Sigtunastiftelsen.
Program 2 – 3 oktober 2015
Kursbeskrivning 2 – 3 oktober 2015
Fredag 6 november 2015
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba
Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns Julkrubba. Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns Julkrubba berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.
Plats: Sigtunastiftelsens bibliotek
Fredag 13 november 2015
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba
Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns Julkrubba. Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns Julkrubba berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Medverkande: Linnea Hahn, ordförande i föreningen Abrahams Barn Skåne, Petra Alfe Åslund, SVA-lärare i Kävlinge kommun och Viktoria Ejnarsson Zúniga, bibliotekschef Biblioteket Väster i Lund.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.
Plats: Biblioteket Väster i Lund
Program 13 november 2015 
Tisdag 1 – torsdag 17 december 2015
Visning av Abrahams Barns Julkrubba i Sigtunastiftelsens bibliotek
Abrahams Barns Julkrubba är unik; den berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen. Julkrubban visas för grupper från skola och förskola, i syfte att erbjuda barn, ungdomar – och vuxna – ett tankeväckande och gränsöverskridande möte.
En visning är gratis och tar ca 30 minuter. För vuxengrupper skräddarsys visningen utifrån intresse och behov.
Bokning av visning: elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98
Inbjudan

2014

Måndag 27 januari 2014, kl 19.00
”Romerna – förföljda i tusen år”

Öppen föreläsning med anledning av Förintelsens minnesdag.
Irka Cederberg, journalist och författare.
Plats: Biblioteket Väster i Lund
Torsdag 13 mars i Riddarhuset, Stockholm
The Global Village Lecture 2014

Mitt jag formas av mitt språk
Föreläsning av professor Martin Ingvar, innehavare av Bernard och Barbro Oshers professur i Integrativ Medicin vid Karolinska Institutet.
Utdelning av Abrahams Barns Pris 2014
Årets pristagare var Stiftelsen Läxhjälpen.
Fredag 4 april – lördag 5 april 2014
Berättelser och berättande: Identifikation skapar empati
Den narrativa pedagogiken står i centrum för Abrahams Barns metod och pedagogik. Kursen vill därför inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik. Vi tar upp FN:s konvention om barnets rättigheter genom att utgå från litteratur av olika slag och samtidigt träna språkutveckling. Vi fördjupar oss i empati som teori och praktik samt får prova på en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati. Abrahams Barns empatiprogram Vänner och läsinlärningsprojektet Listiga räven kommer även att presenteras.
Medverkande: Jakob Eklund, docent i psykologi vid Mälardalens högskola som forskar om empati. Ida Junker, utbildad berättare, drama- och bildpedagog, knuten till berättarkompaniet Fabula storytelling. Lisbeth Lindvall, bibliotekarie med lång erfarenhet av Abrahams Barns verksamhet i Rinkeby. Ulla Nestor, lärare som arbetar enligt Abrahams Barns pedagogik på en grundskola i Märsta.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare från förskola, grundskola och särskola.
Plats: Sigtunastiftelsen
Program 4 – 5 april 2014
Måndag 22 september på Märsta bibliotek
Världen i en väska
Handfast pedagogik med hjälp av religiösa föremål
Föreläsning av Simon Sorgenfrei, lektor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.
Överlämning av Abrahams Barns artefaktväska
I samband med föreläsningen överlämnas Abrahams Barns artefaktväska till Märsta bibliotek.
Väskan kommer därefter att finnas till utlån för lärare och pedagoger.
Inbjudan 22 september 2014
Fredag 10 oktober – lördag 11 oktober 2014
Att undervisa om Abrahams Barn
Kursen inspirerar till metodutveckling för skolans undervisning i det mångkulturella samhället och innehåller föreläsningar, skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati och Abrahams Barns artefaktotek. Kursen behandlar också ämnes- och kursplaner för religionskunskapen, deras centrala innehåll och kunskapskrav.
Medverkande: Jenny Berglund, docent i religionsvetenskap och ansvarig för religionsvetenskapliga kurser för blivande religionskunskapslärare vid Södertörns högskola.
Ola Björlin, läromedelsförfattare och gymnasielärare i religionskunskap och filosofi i Västerås.
Malin Löfstedt, lärare i religionskunskap som numera forskar och undervisar i religionsdidaktik vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet.
Malin Mattsson Flennegård, läromedelsförfattare och gymnasielärare i religionskunskap och svenska i Nyköping.
Ingela Visuri, doktorand i religionsvetenskap vid högskolan i Gävle.
Målgrupp: Pedagoger, lärare och bibliotekarier från grundskola och gymnasium.
Plats: Sigtunastiftelsen
Program 10 – 11 oktober 2014
Fredag 17 oktober 2014 kl 9.00 – 15.00
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba
Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns julkrubba. Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns julkrubba berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.
Plats: Biblioteket Väster i Lund

Fredag 7 november 2014 kl 9.30 – 16.00
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba
Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns julkrubba. Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns julkrubba berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.
Plats: Sigtunastiftelsen

26 november 2014 kl 18.30
Abrahams Barns Julkrubba firar 10-årsjubileum på Västers bibliotek i Lund
Årskurs 1 från Fågelskolan framför en nyskriven minipjäs författad av Dorothea Rosenblad. Mingel med tilltugg. Fri entré!

December 2014 
Visning av Abrahams Barns Julkrubba i Sigtunastiftelsens bibliotek

Abrahams Barns Julkrubba är unik; den berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen. Julkrubban visas för grupper från skola och förskola, i syfte att erbjuda barn, ungdomar – och vuxna – ett tankeväckande och gränsöverskridande möte.
En visning är gratis och tar ca 30 minuter. För vuxengrupper skräddarsys visningen utifrån intresse och behov.
Bokning av visning:
Elisabet Mattizon Armgard

2013

Måndag 28 januari 2013
”Född fördömd”

Öppen föreläsning med anledning av Förintelsens minnesdag.
Irka Cederberg föreläser om romernas situation i dagens Europa.

Plats: Biblioteket Väster i Lund
Torsdag 14 mars 2013 i Riddarhuset, Stockholm
The Global Village Lecture 2013
”Varför känns kristendomen lite tråkig och buddhismen så intressant?”
– Våra vanligaste religionsattityder ur ett religionshistoriskt perspektiv.
David Thurfjell, religionshistoriker och docent i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.
Utdelning av Abrahams Barns Pris 2013
Abrahams Barns Pris delas ut till personer eller organisationer som är förebilder när det gäller att aktivt verka för ett öppet och mångkulturellt samhälle.
Livstyckets Kunskaps- och Designcenter i Tensta är årets pristagare.
Inbjudan
14 mars 2013
Fredag 17 – lördag 18 maj 2013
Berättelser och berättande: Identifikation skapar Empati
Kursen vill inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik och storytelling. Vi utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och ger konkreta exempel på hur man kan arbeta med Barnkonventionen genom att läsa skönlitteratur och samtidigt träna språkutveckling. Vi lyfter fram den sociala låtsaslekens betydelse för inlevelse, solidaritet och medkänsla, samt fördjupar oss i betydelsen av empati under en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati. Abrahams Barns empatiprogram Vänner och läsinlärningsprojektet Listiga räven presenteras.
Medverkande: Simone Ek, barnrättsexpert som arbetat 30 år på Rädda Barnen och under 10 år varit chef för Rädda Barnen International i Genève när Konventionen om barnets rättigheter formulerades. Ida Junker, fil.kand., utbildad berättare, drama- och bildpedagog, knuten till berättarkompaniet Fabula storytelling. Lisbeth Lindvall, bibliotekarie med lång erfarenhet av Abrahams Barns verksamhet i Rinkeby. Ulla Nestor, lärare som arbetar enligt Abrahams Barns pedagogik på grundskola i Märsta. Margareta Öhman, leg.psykolog, familjeterapeut, barnkulturvetare och författare till bl. a. ”Empati genom lek och språk”.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare från förskola, grundskola och särskola.
Plats: Sigtunastiftelsen
Program
17 – 18 maj 2013
Fredag 11 oktober – lördag 12 oktober 2013
Att undervisa om Abrahams Barn
Kursen inspirerar till metodutveckling för skolans undervisning i det mångkulturella samhället och innehåller föreläsningar, skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empatioch Abrahams Barns artefaktotek. Kursen behandlar också de nya ämnes- och kursplanerna för religionskunskapen, deras centrala innehåll och kunskapskrav.
MedverkandeJenny Berglund, lektor i religionsvetenskap och ansvarig för religionsvetenskapliga kurser för blivande religionskunskapslärare vid Södertörns högskola. Ola Björlin,läromedelsförfattare och gymnasielärare i religionskunskap och filosofi i Västerås. Malin Löfstedt, lektor i religionsdidaktik och etik och ansvarig för lärarkurser på Teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Malin Mattsson Flennegård, läromedelsförfattare och gymnasielärare i religionskunskap och svenska i Nyköping. Ingela Visuri, gymnasielärare i religionskunskap i Stockholm och högskoleadjunkt i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.
Målgrupp: Pedagoger, lärare och bibliotekarier från grundskola och gymnasium
Plats: Sigtunastiftelsen
Program
11 – 12 oktober 2013

Fredag 18 oktober 2013 kl 9.30 – 16.00
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba
Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns julkrubba. Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns julkrubba berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.
Plats: Sigtunastiftelsen

Fredag 8 november 2013 kl 9.00 – 15.00
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba
Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns julkrubba. Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns julkrubba berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.
Plats: Biblioteket Väster i Lund
Program 8 november 2013

Måndag 2 – torsdag 19 december 2013
Visning av Abrahams Barns Julkrubba i Sigtunastiftelsens bibliotek
Abrahams Barns Julkrubba är unik; den berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Julkrubban visas för grupper från skola och förskola, i syfte att erbjuda barn, ungdomar – och vuxna – ett tankeväckande och gränsöverskridande möte.
En visning är gratis och tar ca 30 minuter.
För vuxengrupper skräddarsys visningen utifrån intresse och behov.
Bokning av visning: Elisabet Mattizon Armgard

Inbjudan

2012

Torsdag 22 mars 2012
The Global Village Lecture 2012
Mänskliga rättigheter – människorna bakom artiklarna
Föreläsning av Ove Bring, professor emeritus i internationell rätt och ledamot av Kungl Vitterhetsakademien
Utdelning av Abrahams Barns Pris 2012
Abrahams Barns Pris delas ut till personer eller organisationer som är förebilder när det gäller att aktivt verka för ett öppet och mångkulturellt samhälle.
Inbjudan

Fredag 27 april 2012

Abrahams Barns metod och pedagogik med särskilt fokus på empatiprogrammet Vänner
Målgrupp: Pedagoger från förskola, förskoleklass och särskola
Vi bjuder på kaffe och enkel lunch.
Plats: Biblioteket Väster i Lund
Inbjudan 27 april 2012
Fredag 11 – lördag 12 maj 2012
Berättelser och berättande: Identifikation skapar empati
Kursen vill inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik och storytelling. Vi tar upp frågan om barnets bästa och ger konkreta exempel på hur man kan arbeta med FN:s konvention om barnets rättigheter genom att läsa skönlitteratur och samtidigt träna språkutveckling. Vi lyfter fram den sociala låtsaslekens betydelse för inlevelse, solidaritet och medkänsla, samt fördjupar oss i betydelsen av empati under en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati. Abrahams Barns empatiprogram ”Vänner” och läsinlärnings-projektet ”Listiga räven” presenteras.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare från förskola, grundskola och särskola.
Medverkande: Ida Junker, fil.kand., utbildad berättare, drama- och bildpedagog, knuten till berättar-kompaniet Fabula storytelling. Lisbeth Lindvall, bibliotekarie med lång erfarenhet av Abrahams Barns verksamhet i Rinkeby. Ulla Nestor, lärare som arbetar enligt Abrahams Barns pedagogik på grundskola i Märsta. Staffan Nilsson, teol.dr. i etik, lektor i religionsvetenskap och lärarutbildare vid Södertörns högskola. Margareta Öhman, leg.psykolog, familjeterapeut, barnkulturvetare och författare till bl. a. ”Empati genom lek och språk”.
Plats: Sigtunastiftelsen
Program 11 -12 maj 2012
Onsdag 30 maj 2012
Konferensutställning SFI i Fokus
Malmö Högskola
Abrahams Barn deltar som en av åtta utställare.

Fredag 12 oktober – lördag 13 oktober 2012
Att undervisa om Abrahams Barn
Kursen inspirerar till metodutveckling för skolans undervisning i det mångkulturella samhället och innehåller föreläsningar, skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati och Abrahams Barns artefaktotek. Kursen behandlar också de nya ämnes- och kursplanerna för religionskunskapen, deras centrala innehåll och kunskapskrav.

Medverkande: Jenny Berglund,
lektor i religionsvetenskap och ansvarig för religionsvetenskapliga kurser för blivande religionskunskapslärare vid Södertörns högskola. Ola Björlin, läromedelsförfattare och gymnasielärare i religionskunskap och filosofi i Västerås. Malin Löfstedt, lektor i religionsdidaktik och etik och ansvarig för lärarkurser på Teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Malin Mattsson Flennegård, läromedelsförfattare och gymnasielärare i religionskunskap och svenska i Nyköping. Ingela Visuri, gymnasielärare i religionskunskap i Stockholm och högskoleadjunkt i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.
Målgrupp: Pedagoger, lärare och bibliotekarier från grundskola och gymnasium
Plats: Sigtunastiftelsen
Program
12 – 13 oktober 2012
Fredag 19 oktober 2012 kl 9.30 – 16.00
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba
Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns julkrubba. Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns julkrubba berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.
Plats: Sigtunastiftelsens bibliotek

2011

Fredag 11 februari 2011
Abrahams Barns metod och pedagogik
En introduktion och presentation av Abrahams Barns verksamhet.
Plats: Sigtunastiftelsens bibliotek

Fredag 25 februari 2011
Sabbaten – ett tempel i tiden.

Öppen föreläsning om det judiska sabbatsfirandet.
Göran Larsson från Svenska teologiska institutet i Jerusalem.
Plats: Biblioteket Väster i Lund
Torsdag 31 mars 2011
The Global Village Lecture 2011
Vilken roll spelar Europas andliga rötter i den interreligiösa dialogen?
Föreläsning av Ulla Gudmundson, Sveriges ambassadör vid Den Heliga Stolen och på Malta.
Utdelning av Abrahams Barns Pris 2011
Abrahams Barns Pris delas ut till personer eller organisationer som är förebilder när det gäller att aktivt verka för ett öppet och mångkulturellt samhälle. Pristagare meddelas senare.
Plats: Kungliga Biblioteket, Stockholm
Fredag 13 – lördag 14 maj 2011
Berättelser och berättande: Identifikation skapar empati
Kursen vill inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik och storytelling. Vi lyfter fram betydelsen av empati, som vi också fördjupar oss i under en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati. Kursen tar upp konkreta exempel på hur man kan arbeta med FN:s konvention om barnets rättigheter genom att läsa skönlitteratur och samtidigt träna språkutveckling. Abrahams Barns empatiprogram ”Vänner” och läsinlärningsprojektet ”Listiga räven” presenteras. Vi får även möjlighet att samtala om barns och ungas livsfrågor.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare från förskola, grundskola och särskola.
Medverkande: Liza Haglund, filosofipedagog med lång erfarenhet som samtalsledare för barn och ungdomars filosoferande, lärarutbildare på Södertörns högskola och författare till faktaböcker om filosofi för unga. Ulla Holm, docent, leg. psykolog och författare till bl.a. ”Empati: att förstå andra människors känslor.” Ida Junker, fil.kand., utbildad berättare, drama- och bildpedagog, knuten till berättarkompaniet Fabula storytelling. Lisbeth Lindvall, bibliotekarie med lång erfarenhet av Abrahams Barns verksamhet i Rinkeby. Ulla Nestor, lärare som arbetar enligt Abrahams Barns pedagogik på grundskola i Märsta.
Plats: Sigtunastiftelsen

Program

Kurs-information

Fredag 16 september 2011
Identifikation skapar empati
En introduktion av Abrahams Barns verksamhet för de yngsta barnen. Empatiprogrammet ”Vänner” och IE-metoden (Identifikation skapar Empati) presenteras. Dessutom visas hur man genom berättelser kan arbeta med FN:s konvention om barnets rättigheter.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare från förskola, lågstadium och särskola.
Plats: Sigtunastiftelsens bibliotek
I samverkan med Märsta bibliotek.
Fredag 30 september – lördag 1 oktober 2011
Att undervisa om Abrahams Barn
Kursen inspirerar till metodutveckling för skolans undervisning i det mångkulturella samhället och innehåller föreläsningar, muntligt berättande, skrivarverkstad, Abrahams Barns artefaktotek och föreställningen ”Sprunget ur källan” om Sara och Hagar.
Medverkande: Antoon Geels, professor i religionspsykologi vid Lunds universitet med särskilt intresse för interspiritualitet som en väg till ökat samförstånd mellan kulturer. Ida Junker, fil.kand., utbildad berättare, drama- och bildpedagog, knuten till berättarkompaniet Fabula storytelling i Stockholm. Malin Löfstedt, lektor i religionsdidaktik och etik och ansvarig för lärarkurser vid Uppsala universitet. Malin Mattsson Flennegård, läromedelsförfattare och gymnasielärare i religionskunskap och svenska i Nyköping. Ingela Visuri, gymnasielärare i religionskunskap i Stockholm och högskoleadjunkt i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Yvonne Iversen, dramaturg och manusförfattare, Stockholm. Jennifer Iversen och Kajsa Johansson Vondracek, skådespelare och elever på estetiska programmet inriktning teater på S:t Eriks gymnasium i Stockholm.
Målgrupp: Pedagoger, lärare och bibliotekarier från grundskola och gymnasium
Plats: Sigtunastiftelsen

Program

Fredag 14 oktober 2011
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba
Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns julkrubba. Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns julkrubba berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.
Plats: Sigtunastiftelsen
Fredag 21 oktober 2011
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns julkrubba
Dorothea Rosenblad, initiativtagare till Abrahams Barn
Linnea Hahn, ordförande i Abrahams Barn/Skåne
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.
Plats: Biblioteket Väster i Lund
Tisdag 1 november 2011
Att undervisa i ett mångkulturellt klassrum
Studiedagen är tänkt att inspirera till nya metoder, fokusera på konkreta verktyg och vara ett komplement till dagens religionsundervisning. Abrahams Barns metod och pedagogik presenteras liksom Sensus mångfaldsarbete där bland annat Sveriges multireligiösa guider och Sveriges muslimska fredsagenter ingår. Fredsagenterna består av unga muslimer som berättar om islam och fred.
Målgrupp: Pedagoger från skolans alla stadier.
Plats: Sensus lokaler på Medborgarplatsen 4 i Stockholm
I samverkan med Sensus
Onsdag 9 november 2011
Sex – för Guds skull
Öppen föreläsning med Lena Roos, teol.doktor i religionshistoria vid Lunds universitet om attityder till sexualitet och erotik i olika religiösa traditioner.
Plats: Biblioteket Väster i Lund
Tisdag 15 november 2011
Resa i Sharialand
Öppen föreläsning med Tina Thunander, journalist och författare, om sin resa i Saudiarabien som kvinna bland kvinnor i ett land med utpräglat muslimskt samhällssystem.
Plats: Biblioteket Väster i Lund
Lördag 12 november 2011
Barnkonventionen för de yngsta med Pernilla Stalfelt
Pernilla Stalfelt som är barnboksförfattare, illustratör och museipedagog håller i en eftermiddag i Sigtunastiftelsens bibliotek. Det blir ett författarmöte där Pernilla Stalfelt utgår från böckerna ”Lika som bär” och ”Alla barns rätt. En bilderbok om Barnkonventionen 20 år”. Men även en kreativ workshop där barn från 6 år är välkomna att delta.
I samverkan med Märsta bibliotek
Måndag 28 november – tisdag 20 december 2011
Visning av Abrahams Barns Julkrubba i Sigtunastiftelsens bibliotek
Abrahams Barns Julkrubba är unik; den berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen. Julkrubban visas för grupper från skola och förskola, i syfte att erbjuda barn, ungdomar – och vuxna – ett tankeväckande och gränsöverskridande möte.
En visning är gratis och tar ca 30 minuter. För vuxengrupper skräddarsys visningen utifrån intresse och behov.

Tisdag 6 december 2011

Hur europeiskt är egentligen vårt kulturella arv?
Öppen föreläsning av Ingmar Karlsson, diplomat och författare, verksam vid Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet.
Plats: Biblioteket Väster i Lund

2010

1-2 oktober 2010
Att undervisa om Abrahams Barn
Kursen inspirerar till metodutveckling för skolans undervisning i det mångkulturella samhället och innehåller föreläsningar, muntligt berättande, skrivarverkstad, Abrahams Barns artefaktotek och föreställningen ”Abraham/Ibrahim”.
Medverkande:
Jesper Svartvik, professor vid Centrum för teologi och religionsvetenskap på Lunds universitet och på Svenska teologiska institutet i Jerusalem.
Ola Björlin, läromedelsförfattare och gymnasielärare i religionskunskap och filosofi i Västerås.
Ida Junker, fil.kand, utbildad berättare, drama- och bildpedagog, knuten till berättarkompaniet Fabula storytelling i Stockholm.
Malin Mattsson Flennegård, läromedelsförfattare och gymnasielärare i religionskunskap och svenska i Nyköping.
Ulla Nestor, lärare som arbetar enligt Abrahams Barns pedagogik på grundskola i Märsta.
Peter Bergared, skådespelare.
Målgrupp:
Pedagoger, lärare och bibliotekarier från grundskola och gymnasium.

Program

15 oktober 2010
Kurs i ”krubbkunskap”
I anslutning till Abrahams Barns julkrubba i Sigtunastiftelsens bibliotek erbjuder Abrahams Barn bibliotekspersonal, pedagoger och församlingsarbetare för alla åldersgrupper en introduktionskurs i ”krubbkunskap”. Kursen visar på hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap för att tala om likheter och skillnader mellan de abrahamitiska religionerna.