Abrahams Barns Julkrubba

Abrahams Barns första julkrubba sattes upp i Rinkeby bibliotek till första advent 1991. Bildspelet ovan återger figurerna i Rebecka Lagercrantz julkrubba som nu har flyttat och finns på Kungholmens bibliotek Internationella bibliotek i Stockholm. Det unika med Abrahams Barns julkrubbor är texterna om Jesu födelse, hämtade ur Bibeln och Koranen och placerade på ömse sidor om själva krubban.

Ljungenskolans julkrubba i Furulund, Skåne

Petra Alfe Åslund från Abrahams Barn Skåne har gjort en presentation över Ljungenskolans arbete med Abrahams Barns julkrubba. Använd den gärna i ert eget arbete. Klicka på ”Ljungenskolan” till vänster i marginalen.

Texterna ur Bibeln och Koranen:

Lukasevangeliet Andra kapitlet, vers 10

Ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.”

Koranen Sura 3, vers 45

Änglarna sade: ”Maria! Gud tillkännager för dig det glada budskapet om ett ord från Honom vars namn skall vara Kristus Jesus, Marias son, ärad och lovprisad i denna värld och i det kommande livet och en av dem som skall vara i Guds närhet. Han skall tala till människorna i vaggan och i mogen ålder och han skall vara en av de rättfärdiga.”

I Abrahams Barns krubbor finns Maria, Josef och Jesus, herdar, får och de tre kungarna Kaspar, Balthasar och Melkior med kameler. Där finns också den fjärde vise mannen som kom för sent för att uppvakta den nyfödde Jesus. Enligt den ursprungligen rysk-ortodoxa legenden gjorde han så många goda gärningar på vägen att han inte hann fram i tid.
Ängeln Gabriel intar en framträdande plats eftersom han är central både i kristendom och islam. Det var Gabriel som kom till Maria med budskapet att hon skulle föda Jesus och det var också han som förmedlade sura 96 i Koranen – den äldsta – till profeten Mohammed. En dadelpalm som Maria stöder sig mot när Jesus föds, och ett vattenfall som för tankarna till vatten, alltings ursprung, ska också vara med. (Koranen Sura 19: 22-27).
Abrahams Barns krubba är ett värdefullt pedagogiskt redskap i undervisning om kristendom och islam.

Abrahams Barn erbjuder varje höst kurser om julkrubban

Julkrubba på Sigtunastiftelsen skapad av Anders O Johansson

Foto: Elisabet Mattizon Armgard