Abrahams Barns boksamlingar

Dessa består av litteratur om religioner och kulturmöten. Målgruppen är en intresserad allmänhet och lärare som vill arbeta enligt IE-metoden (Identifikation skapar Empati).

Ambitionen är att bokbeståndet skall täcka det mesta, från grundläggande teologiska verk till böcker för barn om de olika religionerna. Rinkeby bibliotek har den största samlingen som innehåller cirka 1 450 volymer och är flitigt frekventerad både av lärare och allmänhet. Den används också av universitet och högskolor, inte minst på grund av sitt bestånd av engelsk och fransk litteratur om judendom och islam.

Böckerna kan genom fjärrlån rekvireras fritt genom bibliotek i hela landet.

Abrahams Barns boksamling på Biblioteket Väster i Lund

Abrahams Barns boksamling på Biblioteket Väster i Lund består av följande titlar:
Abrahams Barns boksamling på Biblioteket Väster i Lund

Rekvireras genom Folkbiblioteken i Lund