Rinkeby bibliotek

montrar

Miniatyrerna är gjorda av Susanne Nordqvist

Kom in och lyssna på en liten lektion i religionernas historia
på svenska, engelska, turkiska eller arabiska!
 

Liten lektion i religionernas historia

I fem glasmontrar utspelas tio dramatiska scener ur de religiösa traditionerna. I den första möter vi Abraham, stående utanför sitt minimala tält medan han betraktar sina hustrur Sara och Hagar och de kivande sönerna Ismael och Isak.

Längre fram i historien kommer scenen vid krubban. Maria, Josef och det nyfödda Jesusbarnet kan vi läsa om både i Bibeln och Koranen.

I den tionde och sista scenen är ängeln Gabriel på väg in i grottan Hira där profeten Mohammed uppehåller sig under fastemånaden. Han kommer med textrullen som innehåller den första uppenbarelsen. Vi ser inte profeten, bara hans mycket små sandaler som står vid grottans ingång.

Texter till de 10 scenerna i montrarna.

 


Figurerna i Rinkeby julkrubba är gjorda av Ulla Frick

Abrahams Barns Julkrubba

Under december varje år visar vi Abrahams Barns julkrubba i biblioteket. Förskolor och grundskoleklasser bjuds in för en krubbvisning. Krubban presenteras av personalen på biblioteket. Med utgångspunkt från legender och texter från Bibeln och Koranen berättas historien om Jesu/Isas födelse.

Inbjudan skickas till Rinkebys skolor och förskolor. Bokning sker via telefon: 08-508 30 602

Abrahams Barns Artefaktotek

Abrahams Barn har byggt upp ett Artefaktotek på Rinkeby bibliotek. Artefaktoteket innehåller föremål från sex stora religioner i dagens Sverige: buddhism, hinduism, islam, judendom, kristendom och sikhism. Varje religions föremål ligger i en låda tillsammans med en katalog med bilder, föremålsförteckning samt beskrivningar av föremålen. Alla texter är faktagranskade av personer tillhörande respektive religion. Artefaktoteket syfte är att bidra till nya kunskaper om och ny förståelse för våra stora religioner.

Skolor, institutioner och andra bibliotek kan låna artefaktlådorna för att använda dessa i pedagogisk syfte. Låntagaren förbinder sig att återlämna lådan i dess ursprungliga skick. Lådorna – en för varje religion – finns till utlån och avhämtning på Rinkeby bibliotek.

Kontakta Rinkeby bibliotek för lån av artefaktlådor: 08-508 30 600.

Abrahams Barn Rinkeby

Föreningen Abrahams Barn Rinkeby är religiöst och politiskt obunden. Verksamheten började år 1991 inom ramen för skolans religionsundervisning. Från att ha varit ett experiment i Rinkeby utanför Stockholm har Abrahams Barn utvecklats till att vara en pedagogik som är precis så ämnesövergripande som den svenska skolans läroplan förordar. Abrahams Barn utarbetar och presenterar nu pedagogiska program för skolor i hela Sverige. Abrahams Barn arbetar inom tre huvudområden. Dessa omfattar religionsdialog och kulturmöten, språkutveckling samt FN:s konvention om barnets rättigheter.

Abrahams Barns Boksamling

På Rinkeby bibliotek finns en stor och mycket efterfrågad boksamling med litteratur om religioner och kulturmöten. Samlingen växer ständigt och är till utlån.