Abrahams Barns program 2017

Våren 2017

Fredag 3 februari – lördag 4 februari 2017
Abrahams Barns skrivarkurs med Ulf Nilsson
Tillsammans med Ulf Nilsson utvecklar vi skrivandet genom en fördjupning och fokusering på det skriftliga berättandet med hjälp av Abrahams Barns narrativa metod Identifikation skapar Empati. Vi utgår från allmänmänskliga berättelser med existentiellt innehåll hämtade från det gemensamma legendmaterialet med rötter i judendom, kristendom och islam. Dagarna önskar ge inspiration och verktyg för fortsatt språkutveckling i det mångkulturella klassrummet.
Medverkande: Ulf Nilsson har varit barnboksförfattare i hela sitt liv och skrivit ungefär 120 böcker. Mest kända är kanske Min lilla Syster Kanin och Adjö, herr Muffin. Men han har också skrivit kring existentiella frågor och tro, bland annat i Mästaren och de fyra skrivarna som fick Augustpriset 1994.
Målgrupp: Lärare och pedagoger.
Pris inkl helpension: 1 750 kr
Plats: Sigtunastiftelsen
elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98
program
kursbeskrivning

 

Torsdag 27 april i Riddarhuset, Stockholm 18.00 – ca 20.00
The Global Village Lecture 2017
Uppdrag fred – sex år av krig i Syrien
FN:s särskilda sändebud för Syrien Staffan de Mistura och ambassadör Birgitta Holst Alani
Föreläsningen hålls på engelska

Utdelning av Abrahams Barns Pris 2017 som går till Vox Pacis – Fredens Röst
Abrahams Barns Pris delas ut till personer eller organisationer som är förebilder när det gäller att aktivt verka för ett öppet och mångkulturellt samhälle.
Fri entré! Registrering 17.30.
Bindande anmälan senast 19 april: elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98
Inbjudan 27 april 2017

 

Fredag 5 maj– lördag 6 maj 2017
Berättelser och berättande: Identifikation skapar empati
Den narrativa pedagogiken står i centrum för Abrahams Barns metod och pedagogik. Kursen vill därför inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik. Vi tar upp FN:s konvention om barnets rättigheter genom att utgå från litteratur av olika slag och samtidigt träna språkutveckling. Vi fördjupar oss i empati som teori och praktik samt får prova på en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati. Abrahams Barns empatiprogram Vänner  presenteras, liksom hur flerspråkighet kan uppmuntra till språkglädje.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare från förskola, grundskola och särskola.
Medverkande: Jakob Eklund, docent i psykologi vid Mälardalens högskola som forskar om empati. Ida Junker, utbildad berättare, drama- och bildpedagog, knuten till berättarkompaniet Fabula storytelling. Ulla Nestor, lärare som arbetar enligt Abrahams Barns pedagogik på en grundskola i Märsta. Karin Sohlgren, fd barnbibliotekarie med inriktning på barns flerspråkighet, som driver NDIO kultur & kommunikation.
Pris inkl helpension: 1 950 kr
Plats: Sigtunastiftelsen
elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98
Anmäl senast den 20 april.
program
kursbeskrivning

 

Hösten 2017

Fredag 8 september 2017 kl 9.30 – 16.00
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba
Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns Julkrubba. Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns Julkrubba berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.
Plats: Sigtunastiftelsens bibliotek
Pris: 400 kr inkl kaffe, lunch och material
För mer information och anmälan senast 31 augusti kontakta Elisabet Mattizon Armgard

 

Fredag 20 oktober – lördag 21 oktober 2017
Att undervisa om Abrahams Barn
Kursen inspirerar till metodutveckling för skolans undervisning i det mångkulturella samhället och innehåller föreläsningar, skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati och Abrahams Barns artefaktotek. Kursen behandlar också ämnes- och kursplanerna för religionskunskapen, deras centrala innehåll och kunskapskrav.
Medverkande:
Ola Björlin, läromedelsförfattare och lärarutbildare som undervisat i religionskunskap och filosofi på gymnasiet i Västerås.
Malin Löfstedt, gymnasielärare, lektor och forskare i religionsdidaktik vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet.
Malin Mattsson Flennegård, läromedelsförfattare och gymnasielärare i religionskunskap och svenska i Nyköping.
Ingela Visuri, doktorand i religionsvetenskap vid högskolan i Gävle.
Målgrupp: Pedagoger, lärare och bibliotekarier från grundskola och gymnasium.
Plats: Sigtunastiftelsen
Pris inkl helpension: 1 950 kr
För mer information och anmälan senast 5 oktober kontakta Elisabet Mattizon Armgard

Program 20 – 21 oktober 2017

Att undervisa om Abrahams Barn 20 – 21 oktober 2017

 

Tisdag 5 december – onsdag 20 december 2017
Visning av Abrahams Barns Julkrubba i Sigtunastiftelsens bibliotek
Abrahams Barns Julkrubba är unik; den berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen. Julkrubban visas för grupper från skola och förskola, i syfte att erbjuda barn, ungdomar – och vuxna – ett tankeväckande och gränsöverskridande möte.
En visning är gratis och tar ca 30 minuter.
För vuxengrupper skräddarsys visningen utifrån intresse och behov.
Bokning av visning: elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98

Inbjudan till visning av Abrahams Barrns Julkrubba 2017

Abrahams Barns program 2016

 

 

Fredag 5 februari – lördag 6 februari 2016
Abrahams Barns skrivarkurs med Ulf Nilsson
Tillsammans med Ulf Nilsson utvecklar vi skrivandet genom en fördjupning och fokusering på det skriftliga berättandet med hjälp av Abrahams Barns narrativa metod Identifikation skapar Empati. Vi utgår från allmänmänskliga berättelser med existentiellt innehåll hämtade från det gemensamma legendmaterialet med rötter i judendom, kristendom och islam. Dagarna önskar ge inspiration och verktyg för fortsatt språkutveckling i det mångkulturella klassrummet.
Medverkande: Ulf Nilsson har varit barnboksförfattare i hela sitt liv och skrivit ungefär 120 böcker. Mest kända är kanske Min lilla Syster Kanin och Adjö, herr Muffin. Men han har också skrivit kring existentiella frågor och tro, bland annat i Mästaren och de fyra skrivarna som fick Augustpriset 1994.
Målgrupp: Lärare och pedagoger.
Pris inkl helpension: 1 650 kr
Plats: Sigtunastiftelsen
elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98
Program
Kursinformation
 

Torsdag 17 mars 2016 kl 19.00
Vänner – ett empatiprogram som bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter
Elisabet Mattizon Armgard, från Abrahams Barn på Sigtunastiftelsen, presenterar ”Vänner” och hur det kan användas för barn från 4 år på förskola, i förskoleklass, i särskola och på flyktingboende.
Samarrangemang mellan Abrahams Barn och Biblioteket Väster.
Öppen föreläsning på Biblioteket Väster i Lund.

 

Fredag 18 mars 2016 kl 9.00 – 12.30
Kostnadsfri fortbildning på Biblioteket Väster i Lund:
Vänner – ett empatiprogram som bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter
För detaljerad information vänligen se program nedan:
Program

 

Fredag 8 april – lördag 9 april 2016
Berättelser och berättande: Identifikation skapar empati
Den narrativa pedagogiken står i centrum för Abrahams Barns metod och pedagogik. Kursen vill därför inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik. Vi tar upp FN:s konvention om barnets rättigheter genom att utgå från litteratur av olika slag och samtidigt träna språkutveckling. Vi fördjupar oss i empati som teori och praktik samt får prova på en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati. Abrahams Barns empatiprogram Vänner kommer även att presenteras.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare från förskola, grundskola och särskola.
Medverkande: Jakob Eklund, docent i psykologi vid Mälardalens högskola som forskar om empati. Ida Junker, utbildad berättare, drama- och bildpedagog, knuten till berättarkompaniet Fabula storytelling. Ulla Nestor, lärare som arbetar enligt Abrahams Barns pedagogik på en grundskola i Märsta.
Pris inkl helpension: 1 950 kr
Plats: Sigtunastiftelsenelisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98
Program
Kursinformation

 

Torsdag 28 april 2016 i Riddarhuset, Stockholm 18.00 – ca 20.00
The Global Village Lecture 2016
Vad händer i Mellanöstern och varför?
Föreläsning av Bitte Hammargren, Mellanösternanalytiker och redaktör på Utrikespolitiska institutet.
Utdelning av Abrahams Barns Pris 2016
Årets pris kommer att tilldelas Karin Sohlgren, NDIO kultur & kommunikation.
Fri entré! Registrering 17.30.
elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98Inbjudan

Hösten 2016

Fredag 16 september 2016 kl 9.30 – 16.00
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba
Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns Julkrubba. Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns Julkrubba berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.
Plats: Sigtunastiftelsens bibliotek
Pris: 400 kr inkl kaffe, lunch och material
För mer information och anmälan senast 8 september, kontakta Elisabet Mattizon Armgard

 

Fredag 7 oktober – lördag 8 oktober 2016
Att undervisa om Abrahams Barn
Kursen inspirerar till metodutveckling för skolans undervisning i det mångkulturella samhället och innehåller föreläsningar, skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati och Abrahams Barns artefaktotek. Kursen behandlar också ämnes- och kursplanerna för religionskunskapen, deras centrala innehåll och kunskapskrav.
Målgrupp: Pedagoger, lärare och bibliotekarier från grundskola och gymnasium.
Plats: Sigtunastiftelsen
Pris:1950 kr inkl helpension (kost och logi) och kursavgift
För mer information och anmälan senast 20 september, kontakta Elisabet Mattizon Armgard
Kursinformation
Program

 

Torsdag 17 november – lördag 19 november 2016
Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö
Abrahams Barn finns representerat på Fredstorget, ett av utställartorgen.
MR-dagarna

 

Tisdag 29 november – tisdag 20 december 2016
Visning av Abrahams Barns Julkrubba i Sigtunastiftelsens bibliotek
Abrahams Barns Julkrubba är unik; den berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen. Julkrubban visas för grupper från skola och förskola, i syfte att erbjuda barn, ungdomar – och vuxna – ett tankeväckande och gränsöverskridande möte.
En visning är gratis och tar ca 30 minuter.
För vuxengrupper anpassas visningen utifrån intresse och önskemål.
Bokning av visning: Elisabet Mattizon Armgard

 

Fredag 25 november – fredag 30 december 2016
Abrahams Barns Julkrubba på Biblioteket Väster i Lund
Abrahams Barns Julkrubba är unik; den berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Julkrubban sätts upp i biblioteket av Abrahams Barn Skåne i samverkan med Fågelskolan i Lund.
Bokning av visning: Linnea Hahn