Abrahams Barns program 2019

Fredag 15 mars – lördag 16 mars 2019
Abrahams Barns skrivarkurs med Ulf Nilsson
Tillsammans med Ulf Nilsson utvecklar vi skrivandet genom en fördjupning och fokusering på det skriftliga berättandet med hjälp av Abrahams Barns narrativa metod Identifikation skapar Empati. Vi utgår från allmänmänskliga berättelser med existentiellt innehåll hämtade från det gemensamma legendmaterialet med rötter i judendom, kristendom och islam. Dagarna önskar ge inspiration och verktyg för fortsatt språkutveckling i det mångkulturella klassrummet.
Medverkande: Ulf Nilsson har varit barnboksförfattare i hela sitt liv och skrivit ungefär 120 böcker. Mest kända är kanske Min lilla Syster Kanin och Adjö, herr Muffin. Men han har också skrivit kring existentiella frågor och tro, bland annat i Mästaren och de fyra skrivarna som fick Augustpriset 1994.
Målgrupp: Lärare och pedagoger som önskar fördjupa det kreativa skrivandet i sin pedagogiska verksamhet.
Plats: Sigtunastiftelsen
Pris inkl helpension: 1 850 kr
Anmälan senast den 28 februari 2019:
elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98

Program 15 – 16 mars 2019

Kursbeskrivning 15 – 16 mars 2019

 

Torsdag 4 april 2019 i Riddarhuset, Stockholm kl 18.00 – ca kl 20.00
The Global Village Lecture 2019
Hur kan det finnas antisemitism efter Förintelsen?
Föreläsning av Svante Weyler, skribent och ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism.
Abrahams Barns Pris 2019
tilldelas Lena Jersenius, för hennes pedagogiska insats och engagemang rörande hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser
Fri entré! Registrering 17.30.
Bindande anmälan senast 28 mars: elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98
Inbjudan 4 april 2019

 

Fredag 17 maj– lördag 18 maj 2019
Berättelser och berättande: Identifikation skapar empati
Den narrativa pedagogiken står i centrum för Abrahams Barns metod och pedagogik. Kursen vill därför inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik. Vi tar upp FN:s konvention om barnets rättigheter genom att utgå från litteratur av olika slag och samtidigt träna språkutveckling. Vi fördjupar oss i empati som teori och praktik samt får prova på en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati. Abrahams Barns empatiprogram Vänner presenteras.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare från förskola, grundskola och särskola.
Medverkande: Jakob Håkansson (fd Eklund), docent i psykologi vid Mälardalens högskola som forskar om empati. Ida Junker, utbildad berättare, drama- och bildpedagog, knuten till berättarkompaniet Fabula storytelling. Ulla Nestor, lärare som arbetar enligt Abrahams Barns pedagogik.
Pris inkl helpension: 2 050 kr
Plats: Sigtunastiftelsen
Anmälan senast den 2 maj 2019 kontakta:
elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98

Program 17 – 18 maj 2019
Kursbeskrivning 17 – 18 maj 2019