Abrahams Barns program 2018

Fredag 2 februari – lördag 3 februari 2018
Abrahams Barns skrivarkurs med Ulf Nilsson
Tillsammans med Ulf Nilsson utvecklar vi skrivandet genom en fördjupning och fokusering på det skriftliga berättandet med hjälp av Abrahams Barns narrativa metod Identifikation skapar Empati. Vi utgår från allmänmänskliga berättelser med existentiellt innehåll hämtade från det gemensamma legendmaterialet med rötter i judendom, kristendom och islam. Dagarna önskar ge inspiration och verktyg för fortsatt språkutveckling i det mångkulturella klassrummet.
Medverkande: Ulf Nilsson har varit barnboksförfattare i hela sitt liv och skrivit ungefär 120 böcker. Mest kända är kanske Min lilla Syster Kanin och Adjö, herr Muffin. Men han har också skrivit kring existentiella frågor och tro, bland annat i Mästaren och de fyra skrivarnasom fick Augustpriset 1994.
Målgrupp: Lärare och pedagoger som önskar fördjupa det kreativa skrivandet i sin pedagogiska verksamhet.
Plats: Sigtunastiftelsen

Program 2 – 3 februari 2018

Kursbeskrivning 2 – 3 februari 2018

 

Torsdag 26 april i Riddarhuset, Stockholm 18.00 – ca 20.00
The Global Village Lecture 2018
”Att skriva om det svåra

– Var hittar man berättelsen och hur förhåller man sig till fakta och fiktion?”
Föreläsning av Christina Wahldén, författare och journalist. Hon har ofta skrivit om våld mot kvinnor och barn samt böcker på lättläst svenska för nyanlända. Fick Fadimes minnesfonds Fadimepris 2013. Medlem i Svenska PEN.
Abrahams Barns Pris 2018
tilldelas Jan Henningsson, arabist, tidigare direktör vid Svenska Institutet i Alexandria och ämnesråd för interreligiösa frågor
Fri entré! Registrering 17.30.
Bindande anmälan senast 18 april: elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98

Inbjudan 26 april 2018

 

Fredag 4 maj– lördag 5 maj 2018
Berättelser och berättande: Identifikation skapar empati
Den narrativa pedagogiken står i centrum för Abrahams Barns metod och pedagogik. Kursen vill därför inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik. Vi tar upp FN:s konvention om barnets rättigheter genom att utgå från litteratur av olika slag och samtidigt träna språkutveckling. Vi fördjupar oss i empati som teori och praktik samt får prova på en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati. Abrahams Barns empatiprogram Vänner presenteras.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare från förskola, grundskola och särskola.
Medverkande: Jakob Håkansson (fd Eklund), docent i psykologi vid Mälardalens högskola som forskar om empati. Ida Junker, utbildad berättare, drama- och bildpedagog, knuten till berättarkompaniet Fabula storytelling. Ulla Nestor, lärare som arbetar enligt Abrahams Barns pedagogik på en grundskola i Märsta.
Pris inkl helpension: 1 950 kr
Plats: Sigtunastiftelsen
För detaljerat kursprogram och anmälan senast den 19 april kontakta:
elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98

Program 4 – 5 maj 2018

Kursbeskrivning 4 – 5 maj 2018