solfjader_ab

Abrahams Barn

Abrahams Barn, som är politiskt och religiöst obundet, arbetar med konfliktförebyggande pedagogiska program. Verksamheten utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och från FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Abrahams Barn använder en narrativ pedagogik och vänder sig främst till barn och unga på skolans alla stadier, från förskola till gymnasiet. Men även till vuxna och till verksamhet på kommun- och skolbibliotek.

Målsättningen är att fördjupa kunskapen om olika kulturella traditioner i Sverige med hjälp av den s.k. IE-metoden (Identifikation skapar Empati). Metoden utgår från berättelser. Genom användandet av berättelser från olika genrer, läggs fokus både på språkutveckling och på kulturmöten genom identifikationsövningar i tal och skrift.  

Den första föreningen Abrahams Barn bildades i Rinkeby 1991. Sedan 2005 är Abrahams Barn ett verksamhetsområde inom Sigtunastiftelsen.

Från 2016 finns Abrahams Barn Västerås/Nätverket för Interkulturell pedagogik med målgrupp personal inom grundskolan. Vänligen kontakta Siv Eriksson för mer information.

 

Beställning av Abrahams Barns undervisningsmaterial

Vänligen se Undervisningsmaterial Kontakta Elisabet Mattizon Armgard vid frågor om beställning.

 

Abrahams Barns program på Sigtunastiftelsen hösten 2023

 

Fredag 13 oktober 2023 kl 9.30 – 16.00
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba
Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns Julkrubba. Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns Julkrubba berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.
Pris: 500 kr inkl kaffe, lunch och material.
För anmälan senast 21 september kontakta: Elisabet Mattizon Armgard; 08-592 589 98

 

Fredag 20 – lördag 21 oktober 2023
Att undervisa om Abrahams Barn
En kurs som främjar förståelsen mellan människor av olika tro eller livssyn
Många i vårt samhälle behöver mer kunskap om de fenomen i vår samtid som har med människors tro och livssyn att göra. Abrahams Barn använder en narrativ pedagogik med fokus på hur vi kan leva tillsammans med respekt och förståelse för varandras likheter och olikheter i ett demokratiskt samhälle. Kursen riktar sig till pedagoger inom skola, bibliotek och trossamfund, men är öppen för alla med intresse för hur vi kan skapa social hållbarhet i ett samhälle med ökad religiös och kulturell mångfald.
Kursen inspirerar till metodutveckling för skolans undervisning i det mångkulturella samhället. Vi presenterar Abrahams Barns pedagogik som tar sin utgångspunkt i våra gemensamma rötter. Vi fokuserar på undervisning om de mänskliga rättigheterna, en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati och hur man kan använda Abrahams Barns artefaktotek med religiösa föremål i klassrummet. Klubb Abraham, en UR-serie om judendom, kristendom och islam, presenteras. Dessutom tar vi upp hur användandet av berättelser kan vara ett stöd för samtal om livsfrågor. Kursen behandlar också ämnes- och kursplanerna för religionskunskapen, deras centrala innehåll och kunskapskrav.
Medverkande:
Ola Björlin, läromedelsförfattare och lärarutbildare som undervisat i religionskunskap och filosofi på gymnasiet i Västerås.
Tove Jonstoij, producent Sveriges Utbildningsradio.
Malin Löfstedt, gymnasielärare, lektor och forskare i religionsdidaktik vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet.
Malin Mattsson Flennegård, pedagog inom Toleransprojektet, läromedelsförfattare och gymnasielärare i religionskunskap och svenska i Nyköping.
Ingela Visuri, lektor i religionsvetenskap vid Högskolan Dalarna.
Målgrupp: Pedagoger från grundskola och gymnasium, bibliotek och trossamfund, men är öppen för alla med intresse för dessa frågor.
Pris inkl helpension: 2 250 kr (all kost och övernattning i enkelrum)
För information om stipendium och anmälan senast 28 september kontakta: Elisabet Mattizon Armgard; 08-592 589 98
Det finns möjlighet att söka stipendium för hela avgiften.

Att undervisa om Abrahams Barn 20 – 21 oktober 2023

Program 20 – 21 oktober 2023

 

 

4 – 20 december 2023
Visning av Abrahams Barns Julkrubba i Sigtunastiftelsens bibliotek
Abrahams Barns Julkrubba är unik; den berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen. Julkrubban visas för grupper från skola och förskola, i syfte att erbjuda barn, ungdomar – och vuxna – ett tankeväckande och gränsöverskridande möte.
En visning är gratis och tar ca 30 minuter.
För vuxengrupper skräddarsys visningen utifrån intresse och behov.
För bokning av visning kontakta: Elisabet Mattizon Armgard; 08-592 589 98

 

 

Abrahams Barns Pris 2023

tilldelades Kungsholmens bibliotek Internationella bilioteket
”för sitt engagemang för flerspråkighet och uppmuntran till språkglädje för barn och vuxna från världens alla hörn, men också för sina insatser att förvalta och synliggöra språk och kultur genom sin verksamhet. Biblioteket är den tillgängliga gränsöverskridande mötesplatsen som ger delaktighet i vårt demokratiska samhällsbygge där världens alla berättelser berikar varandra.”

Pressmeddelande Abrahams Barns Pris 22 april 2023

 

 

 

 

 

 

Annika Malmborg, Philippe Couderc och Misung Siljeström från Kungshomens bibliotek Internationella biblioteket