solfjader_ab

Abrahams Barn

Abrahams Barn, som är politiskt och religiöst obundet, arbetar med konfliktförebyggande pedagogiska program. Verksamheten utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och från FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Abrahams Barn använder en narrativ pedagogik och vänder sig främst till barn och unga på skolans alla stadier, från förskola till gymnasiet. Men även till vuxna och till verksamhet på kommun- och skolbibliotek.

Målsättningen är att fördjupa kunskapen om olika kulturella traditioner i Sverige med hjälp av den s.k. IE-metoden (Identifikation skapar Empati). Metoden utgår från berättelser. Genom användandet av berättelser från olika genrer, läggs fokus både på språkutveckling och på kulturmöten genom identifikationsövningar i tal och skrift.

 

Den första föreningen Abrahams Barn bildades i Rinkeby 1991. Sedan 2005 är Abrahams Barn ett verksamhetsområde inom Sigtunastiftelsen.

Från 2016 finns Abrahams Barn Västerås/Nätverket för Interkulturell pedagogik med målgrupp personal inom grundskolan. Vänligen kontakta Siv Eriksson för mer information.

 

Beställning av Abrahams Barns undervisningsmaterial

Vänligen se Undervisningsmaterial

Kontakta Elisabet Mattizon Armgard vid frågor om beställning.

 

 

Abrahams Barns program på Sigtunastiftelsen våren 2022

 

Lördag 26 mars 2022 kl 14.00 – 16.00
Abrahams Barns Dag på Sigtunastiftelsen
Abrahams Barns Dag på Sigtunastiftelsen tar vid efter The Global Village Lecture som under många år hölls på Riddarhuset.
Abrahams Barn vill synliggöra och lyfta vårt samhälles betydelsebärande berättelser som man finner i historia och skönlitteratur, men också i religionens värld.
Kvinnor från det första testamentet
Föreläsning av Charlotte Frycklund, nätpräst i Svenska kyrkan och författare till ”Bibelns kvinnor. 101 möten med kända och okända systrar.”
Abrahams Barns Pris 2022
tilldelas Mona Henning, förläggare Dar Al-Muna
Mona Henning har varit banbrytande genom att ge ut svensk barn- och vuxenlitteratur på arabiska alltsedan 1984.
Fri entré!
Anmälan senast 17 mars till
Elisabet Mattizon Armgard; 08-592 589 98

Inbjudan Abrahams Barns Dag 26 mars 2022

Pressmeddelande Abrahams Barns Pris 26 mars 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 6 april 2022 kl 9.30 – 16.00
Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba
Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns Julkrubba. Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns Julkrubba berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.
Pris: 300 kr inkl kaffe, lunch och material.
Anmälan senast 29 mars till Elisabet Mattizon Armgard ; 08-592 589 98

 

Fredag 6 maj – lördag 7 maj 2022
Berättelser och berättande: Identifikation skapar empati
Den narrativa pedagogiken står i centrum för Abrahams Barns metod och pedagogik. Kursen vill därför inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik. Vi tar upp FN:s konvention om barnets rättigheter genom att utgå från litteratur av olika slag och samtidigt träna språkutveckling. Vi fördjupar oss i empati som teori och praktik samt får prova på en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati. Abrahams Barns empatiprogram Vänner presenteras.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare från förskola, grundskola och särskola.
Medverkande:
Jakob Håkansson, docent i psykologi vid Stockholms universitet som forskar om empati.
Mats Rehnman, professionell berättare, författare och konstnär, verksam i berättarkompaniet Fabula Storytelling.
Ulla Nestor, lärare som arbetat enligt Abrahams Barns pedagogik.
Pris inkl helpension: 2050 kr
För detaljerat kursprogram och anmälan senast 21 april kontakta: Elisabet Mattizon Armgard ; 08-592 589 98

Program 6 – 7 maj 2022