solfjader_ab

Abrahams Barn

Abrahams Barn, som är politiskt och religiöst obundet, arbetar med konfliktförebyggande pedagogiska program. Verksamheten utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och från FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Abrahams Barn använder en narrativ pedagogik och vänder sig främst till barn och unga på skolans alla stadier, från förskola till gymnasiet. Men även till vuxna och till verksamhet på kommun- och skolbibliotek.

Målsättningen är att fördjupa kunskapen om olika kulturella traditioner i Sverige med hjälp av den s.k. IE-metoden (Identifikation skapar Empati). Metoden utgår från berättelser. Genom användandet av berättelser från olika genrer, läggs fokus både på språkutveckling och på kulturmöten genom identifikationsövningar i tal och skrift.  

Den första föreningen Abrahams Barn bildades i Rinkeby 1991. Sedan 2005 är Abrahams Barn ett verksamhetsområde inom Sigtunastiftelsen.

Från 2016 finns Abrahams Barn Västerås/Nätverket för Interkulturell pedagogik med målgrupp personal inom grundskolan. Vänligen kontakta Siv Eriksson för mer information.

 

Beställning av Abrahams Barns undervisningsmaterial

Vänligen se Undervisningsmaterial Kontakta Elisabet Mattizon Armgard vid frågor om beställning.

 


Lena Forsberg tilldelades den 16 mars Abrahams Barns Pris 2024 för utställningen Gränsland.
Foto: Christian Badenfelt

Utdelning av Abrahams Barns Pris 2024
Abrahams Barns Pris delas ut till personer eller organisationer som är förebilder när det gäller att aktivt verka för ett öppet och mångkulturellt samhälle.

Pressmeddelande Abrahams Barns Pris 16 mars 2024

 

Abrahams Barns program på Sigtunastiftelsen hösten 2024

 

Fredag 4 oktober 2024 kl 9.30 – 16.00

Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba

Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns Julkrubba. Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns Julkrubba berättar om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.

Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.

Pris: 500 kr inkl kaffe, lunch och material.

Anmälan senast 12 september till elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98

 

 

Fredag 18 – lördag 19 oktober 2024

Att undervisa om Abrahams Barn

Kursen inspirerar till metodutveckling för skolans undervisning i det mångkulturella samhället. Vi presenterar Abrahams Barns pedagogik som tar sin utgångspunkt i våra gemensamma rötter. Vi fokuserar på undervisning om de mänskliga rättigheterna, en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati och hur man kan använda Abrahams Barns artefaktotek med religiösa föremål i klassrummet. Dessutom tar vi upp hur användandet av berättelser kan vara ett stöd för samtal om livsfrågor. Kursen behandlar också ämnes- och kursplanerna för religionskunskapen, deras centrala innehåll och kunskapskrav.

Medverkande:

Ola Björlin, läromedelsförfattare och lärarutbildare som undervisat i religionskunskap och filosofi på gymnasiet i Västerås.

Malin Löfstedt, gymnasielärare, lektor och forskare i religionsdidaktik vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet.

Malin Mattsson Flennegård, pedagog inom Toleransprojektet, läromedelsförfattare och gymnasielärare i religionskunskap och svenska i Nyköping.

Ingela Visuri, lektor i religionsvetenskap vid Högskolan Dalarna.

Målgrupp: Pedagoger från grundskola och gymnasium, bibliotek och trossamfund, men är öppen för alla med intresse för dessa frågor.

Pris inkl helpension: 1 950 kr (all kost och övernattning i enkelrum)
Det finns möjlighet att söka stipendium för hela avgiften!

För mer information och om hur man ansöker om stipdendium kontakta Elisabet Mattizon Armgard.

Anmälan senast 26 september till elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98

Att undervisa om Abrahams Barn 18 – 19 oktober 2024

Program 18 – 19 oktober 2024