solfjader_ab

Abrahams Barn

Abrahams Barn, som är politiskt och religiöst obundet, arbetar med konfliktförebyggande pedagogiska program. Verksamheten utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och från FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Abrahams Barn använder en narrativ pedagogik och vänder sig främst till barn och unga på skolans alla stadier, från förskola till gymnasiet. Men även till vuxna och till verksamhet på kommun- och skolbibliotek.

Målsättningen är att fördjupa kunskapen om olika kulturella traditioner i Sverige med hjälp av den s.k. IE-metoden (Identifikation skapar Empati). Metoden utgår från berättelser. Genom användandet av berättelser från olika genrer, läggs fokus både på språkutveckling och på kulturmöten genom identifikationsövningar i tal och skrift.  

Den första föreningen Abrahams Barn bildades i Rinkeby 1991. Sedan 2005 är Abrahams Barn ett verksamhetsområde inom Sigtunastiftelsen.

Från 2016 finns Abrahams Barn Västerås/Nätverket för Interkulturell pedagogik med målgrupp personal inom grundskolan. Vänligen kontakta Siv Eriksson för mer information.

 

Beställning av Abrahams Barns undervisningsmaterial

Vänligen se Undervisningsmaterial Kontakta Elisabet Mattizon Armgard vid frågor om beställning.

 

Abrahams Barns program på Sigtunastiftelsen våren 2023

 

Fredag 10 – lördag 11 mars 2023
Abrahams Barns skrivarkurs ”Kvinnorna runt Abraham” med Charlotte Frycklund
Tillsammans med Charlotte Frycklund utvecklar vi skrivandet genom en fördjupning och fokusering på det skriftliga berättandet med hjälp av Abrahams Barns narrativa metod Identifikation skapar Empati. Vi utgår från allmänmänskliga berättelser med existentiellt innehåll hämtade från det gemensamma legendmaterialet med rötter i judendom, kristendom och islam. Vi kommer särskilt att lägga tonvikt på ”Kvinnorna runt Abraham” och kvinnorna från det första testamentet. Dagarna önskar ge inspiration och verktyg för fortsatt språkutveckling i det mångkulturella klassrummet.
Medverkande: Charlotte Frycklund är författare till bland annat Bibelns kvinnor – 101 möten med kända och okända systrar och Marias många systrar. Hon arbetar som Svenska kyrkans nätpräst på kyrkokansliet i Uppsala och bor på en gård med sin stora familj utanför Örsundsbro.
Målgrupp: Lärare och pedagoger från olika yrkesområden som önskar fördjupa det kreativa skrivandet i sin pedagogiska verksamhet.
Pris inkl helpension: 2 190 kr      (Fredag kl 11.30 – lördag kl 16.00)
För anmälan senast 16 februari kontakta: Elisabet Mattizon Armgard; 08-592 589 98

Kursbeskrivning 10 – 11 mars 2023

Program 10 – 11 mars 2023

 

Lördag 22 april 2023 kl 14.00 – ca 16.00
Abrahams Barns Dag på Sigtunastiftelsen 2023
Abrahams Barns Dag på Sigtunastiftelsen tar vid efter The Global Village Lecture som under många år hölls på Riddarhuset.
– Att välja livsåskådning
Föreläsning av Mikael Stenmark, professor i religionsfilosofi vid Uppsala universitet.
Utdelning av Abrahams Barns Pris 2023
Abrahams Barns Pris delas ut till personer eller organisationer som är förebilder när det gäller att aktivt verka för ett öppet och mångkulturellt samhälle. Pristagare meddelas senare.
Fri entré!
Anmälan senast 13 april till Elisabet Mattizon Armgard; 08-592 589 98

 

Fredag 12 maj – lördag 13 maj 2023
Berättelser och berättande: Identifikation skapar empati
Den narrativa pedagogiken står i centrum för Abrahams Barns metod och pedagogik. Kursen vill därför inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik. Vi tar upp FN:s konvention om barnets rättigheter genom att utgå från litteratur av olika slag och samtidigt träna språkutveckling. Vi fördjupar oss i empati som teori och praktik samt får prova på en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati. Abrahams Barns empatiprogram Vänner presenteras.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger från olika yrkesområden och lärare från förskola, grundskola och särskola.
Medverkande:
Jakob Håkansson, docent i psykologi vid Stockholms universitet som forskar om empati.
Mats Rehnman, professionell berättare, författare och konstnär, verksam i berättarkompaniet Fabula Storytelling.
Ulla Nestor, lärare som arbetat enligt Abrahams Barns pedagogik.
Pris inkl helpension: 2 190 kr     (Fredag kl 09.30 – lördag kl 15.15)
För anmälan senast 20 april kontakta: Elisabet Mattizon Armgard; 08-592 589 98

Det finns möjlighet att delta endast en dag:
Fredag; en heldag med muntligt berättande eller lördag med fokus på Abrahams Barns metod och program.

Kursbeskrivning 12 – 13 maj 2023

Program 12 – 13 maj 2023