solfjader_ab

Abrahams Barn

Abrahams Barn, som är politiskt och religiöst obundet, arbetar med konfliktförebyggande pedagogiska program. Verksamheten utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och från FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Abrahams Barn använder en narrativ pedagogik och vänder sig främst till barn och unga på skolans alla stadier, från förskola till gymnasiet. Men även till vuxna och till verksamhet på kommun- och skolbibliotek.

Målsättningen är att fördjupa kunskapen om olika kulturella traditioner i Sverige med hjälp av den s.k. IE-metoden (Identifikation skapar Empati). Metoden utgår från berättelser. Genom användandet av berättelser från olika genrer, läggs fokus både på språkutveckling och på kulturmöten genom identifikationsövningar i tal och skrift.  

Den första föreningen Abrahams Barn bildades i Rinkeby 1991. Sedan 2005 är Abrahams Barn ett verksamhetsområde inom Sigtunastiftelsen.

Från 2016 finns Abrahams Barn Västerås/Nätverket för Interkulturell pedagogik med målgrupp personal inom grundskolan. Vänligen kontakta Siv Eriksson för mer information.

 

Beställning av Abrahams Barns undervisningsmaterial

Vänligen se Undervisningsmaterial Kontakta Elisabet Mattizon Armgard vid frågor om beställning.

 


Lena Forsberg tilldelades den 16 mars Abrahams Barns Pris 2024 för utställningen Gränsland.
Foto: Christian Badenfelt

Utdelning av Abrahams Barns Pris 2024
Abrahams Barns Pris delas ut till personer eller organisationer som är förebilder när det gäller att aktivt verka för ett öppet och mångkulturellt samhälle.

Pressmeddelande Abrahams Barns Pris 16 mars 2024

 

Abrahams Barns program på Sigtunastiftelsen våren 2024

 

Fredag 3 maj kl 09.30 – lördag 4 maj kl 15.00
Berättelser och berättande: Identifikation skapar empati
Den narrativa pedagogiken står i centrum för Abrahams Barns metod och pedagogik. Kursen vill därför inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik. Vi tar upp FN:s konvention om barnets rättigheter genom att utgå från litteratur av olika slag och samtidigt träna språkutveckling. Vi fördjupar oss i empati som teori och praktik samt får prova på en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati. Abrahams Barns empatiprogram Vänner presenteras.
Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger från olika yrkesområden och lärare från förskola, grundskola och särskola.
Medverkande:
Jakob Håkansson, docent i psykologi vid Stockholms universitet som forskar om empati.
Mats Rehnman, professionell berättare, författare och konstnär, verksam i berättarkompaniet Fabula Storytelling.
Ulla Nestor, lärare som arbetat enligt Abrahams Barns pedagogik.
Pris inkl helpension: 2 350 kr
Pedagoger kan söka stipendium på 1000 kr per person, vilket ger ett reducerat pris: 1350 kr
För mer information om stipendium, program och anmälan senast 5 april kontakta: Elisabet Mattizon Armgard; 08-592 589 98

Det finns möjlighet att delta endast en dag:
Fredag; en heldag med muntligt berättande eller lördag med fokus på Abrahams Barns metod och program.

Lördag kl 16.00: Öppet författarsamtal med Margit Silberstein i Sigtunastiftelsens bibliotek
(Gratis för kursdeltagare) I Margit Silbersteins nya bok Hand i hand med barnen till Treblinka, berättar hon om Janusz Korczak, som var en polsk judisk läkare, författare och pedagog, och vars tankar ligger till grund för Barnkonventionen.

Kursbeskrivning 3 – 4 maj 2024

Program 3 – 4 maj 2024